#CzytanieRządzi! Rusza pierwsza w Polsce potężna kampania samorządowców na rzecz czytelnictwa. Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata.

Fundacja Powszechnego Czytania oraz Unia Metropolii Polskich czyli dwanaście polskich metropolii: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław – wszyscy razem – zapraszają do wielkiej wspólnej pracy na rzecz podniesienia czytelnictwa w Polsce. W miastach dzieje się już wiele, ale działania pro-czytelnicze zostaną wzmocnione i uruchomione zostaną kolejne pomysły.  W zamyśle organizatorów kampania ma być zaczynem do gigantycznego wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce. Zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.

Zaangażowanie prezydentów

Prezydenci dwunastu polskich metropolii występują w roli ambasadorów czytania – zapraszają do półprywatnej rozmowy, dzielą się swoimi upodobaniami literackimi, pokazują, że #CzytanieRządzi! Wspólne, osobiste zaangażowanie Prezydentów największych polskich miast na rzecz upowszechnienia czytania, to wyraz troski o rozwój mieszkańców.

W świetle wydarzeń ostatnich miesięcy doszliśmy do wniosku, że dziś jak nigdy musimy oprócz koniecznych działań doraźnych wprowadzać mocne długofalowe działania budujące fundamenty społeczeństwa otwartego, demokratycznego i kompetentnego – a badania pokazują, że ludzie czytający tworzą właśnie takie społeczeństwa. Dlatego z tym większym zaangażowaniem jako grono dwunastu prezydentów namawiamy jednym wspólnym głosem do czytania. Nie dla pięknoduchostwa, lecz dla demokracji, nauki i rozwoju społecznego naszych obywateli, miast i kraju. Bo #CzytanieRządzi! – wyjaśnia Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich.

Czytanie nie jest elitarne – wyrównuje szanse dzieci na sukces, niweluje różnice kompetencyjne między ludźmi; nie jest zabawą humanistów czy artystów, jest demokratycznym, bezpłatnie dostępnym i prostym sposobem na zwiększanie potencjału każdego z nas, nie tylko na rynku pracy. Wszyscy mamy bezpłatny dostęp do książek dzięki gęstej sieci bibliotek publicznych – chciałbym, wszystkich (nie tylko) warszawiaków gorąco zachęcić do czytaniapodkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

12 argumentów: #CzytanieRządzi!

1/ czytanie buduje mózg

Czytanie i rozmowa namnażają połączenia synaptyczne w naszym mózgu, czyli realnie rozwija potencjał mózgu człowieka! To fundamentalne, dlatego: #CzytanieRządzi!

2/ czytanie rozwija empatię

Czytanie literatury pięknej podnosi naszą empatię: dzięki opisom emocji przeżywanych przez bohaterów uwrażliwiamy się na odczucia innych ludzi, uczymy się rozumieć ich. #CzytanieRządzi!

3/ czytanie wyrównuje szanse; zmniejsza wykluczenie

Czytanie dla przyjemności ma większy wpływ na nasz sukces edukacyjny i życiowy niż to z jakiego środowiska się wywodzimy – czytając wyrównujemy własne szanse. #CzytanieRządzi!

4/ czytanie uczy współpracy

Czytanie to ćwiczenie w rozumieniu drugiego człowieka – jego widzenia świata, emocji, wartości. Dzięki czytaniu budujemy nasze kompetencje współpracy – bo lepiej rozumiemy innych ludzi, budujemy kapitał społeczny #CzytanieRządzi!

5/ czytanie tworzy innowatorów

Czytanie to kumulowanie danych, wiedzy, i emocji a jednocześnie ćwiczenie w rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych. Osoba czytająca ma do swojej dyspozycji niepowtarzalną bazę danych, które może innowacyjnie wykorzystywać w sposób tylko jej znany i dostępny. Tak działają innowatorzy. #CzytanieRządzi!

6/ czytanie umożliwia edukację

Czytanie to narzędzie. Trzeba najpierw nauczyć się czytać, by potem uczyć się, czytając. Ale jest to narzędzie niezbędne. Bez czytania edukacja jest niemożliwa. Więcej: bez płynnego doskonałego czytania ze zrozumieniem edukacja jest niemożliwe. Dlatego #CzytanieRządzi!

7/ czytanie rozwija naukę

Czytanie buduje ciekawość, ćwiczy nasz umysł w poszukiwaniu prawdy, odkrywaniu nieznanego. Czytanie ćwiczy nasze kompetencje logicznego myślenia, a także analizy. Dlatego czytanie jest fundamentem wszelkich nauk – zarówno humanistycznych jak i bardzo technicznych. #CzytanieRządzi!

8/ czytanie tworzy obywatela

Obywatel współczesnych demokracji ma konstytucyjne prawa – między innymi do wolności słowa, czy prawo wyborcze czynna i bierne. Czytanie jest tym ćwiczeniem, które umożliwia nam korzystanie z tych praw bo buduje nasze kompetencje w rozumieniu tekstu pisanego i zdrowy krytycyzm w stosunku do propozycji politycznych, gospodarczych czy społecznych. Czytanie tworzy pełnoprawnego obywatela demokracji. #CzytanieRządzi!

9/ czytanie wzmacnia demokrację

Udowodniono, że ludzie czytający są bardziej zaangażowanymi obywatelami. Wśród aktywistów działających na rzecz społeczności lokalnej czytający są zdecydowaną większością. A zatem czytanie zasila społeczeństwo obywatelskie, wzmacnia demokrację. #CzytanieRządzi

10/ czytanie ćwiczy koncentrację

Czytanie jest czynnością stabilizującą i w konieczny sposób dość powolną. Badania wskazują na olbrzymi pozytywny wpływ czytania na umiejętność koncentracji. Warto o tym pamiętać zżymając się nad grubą książką. #CzytanieRządzi

11/ czytanie rozwija gospodarkę

Przedsiębiorca to człowiek pewny siebie, gotowy na ryzyko, dostrzegający szanse, innowacyjnie je wykorzystujący. Czytanie buduje w nas wszystkie te cechy. Czytając akumulujemy wiedzę i budujemy empatię co razem buduje naszą pewność siebie. Książki tworzą w naszych mózgach bazy danych, które pozwalają dostrzegać potencjał i innowacyjnie do niego podejść. Czytanie rozszerza nasze kompetencje matematyczne i techniczne. Czytanie jest fundamentem przedsiębiorczej gospodarki. #CzytanieRządzi.

12/ czytanie obniża stres

Już po 6 minutach czytania poziom naszego stresu spada o 60%. Jak to udowodniono? Badania wykazały, że czytanie odrywa nas od stresującej codzienności, rytm naszego serca się uspokaja, poziom stresu maleje. Działa lepiej niż niejedno lekarstwo. #CzytanieRządzi!

21 Shares:
Może zainteresować Cię także