W ofercie książkowej Wydawnictwa Naukowego PWN pojawiła się wyjątkowa, warta uwagi seria wydawnicza „Nauka w pigułce”. Składa się ona z tłumaczeń kultowej linii docenionej przez prestiżowe międzynarodowe inicjatywy krytyczne, takie jak m.in. The Times Literary Supplement czy The Jung Society of Utah.  Trudne tematy z zakresu współczesnych nauk – dotyczące takich zagadnień jak fizyka, astrofizyka, psychoanaliza czy filozofia – wreszcie dostępne są dla polskiego czytelnika w przystępnej, wciągającej formie!

Książki z serii „Nauka w pigułce” to merytoryczne, a jednocześnie przejrzyste i przystępne opracowania o charakterze monograficznym. Są one zatem poświęcone najważniejszym zagadnieniom zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Ich autorzy to wybitni i uznani w międzynarodowym obiegu naukowym specjaliści każdej ze swoich dziedzin. Pozycje z oferty PWN są zatem dosłownymi „pigułkami wiedzy”, które pozwalają zgłębić wybrane zjawiska i fenomeny z szeroko pojętej współczesnej nauki. Ich szczególną zaletą jest to, że nie popadają w akademicki schematyzm myślowy, a jednocześnie utrzymują wysoki, solidny poziom fachowości. Są również starannie wydane i bogato zilustrowane. Dzięki serii „Nauka w pigułce” wiesz więcej!

Dotychczas w serii ukazały się:

Fizyka kwantowa w pigułce

Nie ma co ukrywać, że dla wielu osób fizyka kwantowa to czarna magia – przewrotna o tyle, że opisująca rzeczywiście istniejące i empirycznie doświadczalne zjawiska. Jako taka, jest ona jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających działów fizyki. W książce Fizyka kwantowa w pigułce ta wyjątkowo skomplikowana część nauki została jednak uporządkowana i w sposób przejrzysty rozłożona na czynniki pierwsze. Autor z wirtuozerską nonszalancją – pozwalającą mu odbić się nieco od nieprzechodniego naukowego żargonu  – wprowadza czytelnika w najważniejsze teorie z zakresu fizyki kwantowej. Ponadto, opisując najbardziej wpływowe szkoły i prądy myślowe przybliża również sylwetki wybitnych osobowości odpowiedzialnych za najważniejsze odkrycia związane z tą dyscypliną wiedzy. Należą do nich m.in. Werner Heisenberg, Nelis Bohr czy Max Plank.

Autor książki, Sten Odenwald, to wybitny specjalista z zakresu fizyki kwantowej oraz popularyzator nauki. Od kilku dekad związany z amerykańską agencją kosmiczną NASA, posiada wyjątkowe doświadczenie w fizyce oraz astronomii, z których korzysta w swoim opracowaniu.

Astrofizyka w pigułce

Jako wieloletni współpracownik NASA, Sten Odenwald jest również autorytetem w dziedzinie astrofizyki. To skomplikowana i misterna dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Przedmiotem badań astrofizyki są zatem takie obiekty jak gwiazdy, galaktyki czy materia międzygwiezdna. Jedną z kluczowych rzeczy w astrofizyce jest również badanie wzajemnego oddziaływania na siebie tych wielkich struktur. Prezentując kluczowe koncepcje tej dziedziny wiedzy, Odenwald wyjaśnia najważniejsze tajemnice kosmosu, takie jak promieniowanie tła i ewolucja gwiazd. Zgodnie ze swoim pisarskim idiomem robi to jednak w sposób możliwie przystępny i klarowny, rezygnując z nadmiernego poziomu abstrakcji i długich, skomplikowanych równań. Astrofizyka w pigułce to niezwykle inspirująca, otwierająca umysł publikacja, która może rozbudzić nieokiełznany apetyt na wiedzę.

Sigmund Freud w pigułce

Spuścizna i pojęcia wypracowane przez Freuda nie tylko zaliczane są do absolutnego kanonu intelektualnego współczesności, ale również weszły na stałe do języka potocznego i w sposób znaczący ukształtowały ludzkie postrzeganie świata oraz nas samych. Wiedeński psychiatra jak żaden inny uczony w dziejach wyjaśnił, w jaki sposób działa ludzka psychika oraz zbadał jej najmroczniejsze patologie. Opracowanie Sigmund Freud w pigułce stanowi świetne wprowadzenie w tą niezwykłą twórczość oraz wynikające z niej, przełomowe koncepcje. To jednocześnie przystępny i starannie zilustrowany przewodnik po życiu wielkiego psychoanalityka. Autor objaśnia najważniejsze pojęcia i koncepcje Freuda oraz omawia je na licznych przykładach.

Autor książki, Alan Porter, jest znanym psychologiem oraz popularyzatorem nauki, szczególnie tej mającej związek ze spuścizną Freuda. Wydał kilka książek dotyczących psychologii oraz psychoanalizy, przeznaczonych dla czytelników o różnym stopniu zaawansowania. Były one tłumaczone na wiele języków.

Carl G. Jung w pigułce

Prawie wszyscy mają ogólne pojęcie o tym, czym jest psychoanaliza. To nauka o ludzkiej psychice, zapoczątkowana przez Zygmunta Freuda, wiedeńskiego psychiatrę i jednocześnie jedną z globalnych ikon dwudziestowiecznego życia intelektualnego. Kim jednak był Carl Gustav Jung. Czy tylko zdolnym, lecz niewiernym uczniem Freuda? Jego idee, chociaż rewolucyjne i niezwykle wpływowe, pozostają nieco w cieniu autora Objaśnień marzeń sennych. Na kartach opracowania Jarl G. Jung w pigułce Gary Bobroff przedstawia główne założenia i najważniejsze dokonania, będące udziałem Junga na polu psychoanalizy. Wyjaśnia przy tym kluczowe pojęcia, które pozwoliły wynieść naukę o ludzkim aparacie psychicznym na kolejny poziom: koncepcję psyche, nieświadomości zbiorowej, archetypów czy typów osobowości. Jung zrewolucjonizował psychologię analityczną i znacząco wpłynął na nasze pojmowanie psychiki. Wprowadził do niej wiele fascynujących idei – takich jak introwersja oraz ekstrawersja – które Gary Bobroff przedstawia w jasny i klarowny sposób.

Autor książki, Gary Bobroff, jest amerykańskim znawcą intelektualnego dorobku Junga. Od lat na całym świecie prowadzi wykłady oraz warsztaty z zakresu psychoanalizy, które cieszą się niesłabnącą popularnością.

Filozofia starożytna w pigułce

Mówi się, że cała współczesna filozofia jest jednym wielkim przypisem do myśli starożytnej. Oczywiście, nie jest to zbyt fortunne stwierdzenie, ma w sobie jednak ziarnko prawdy. Zadziwiający jest bowiem wpływ, jaki starożytni myśliciele Grecji i Rzymu mają na współczesny pejzaż filozoficzny. Jako pierwsi postawili oni pytanie o naturę wiedzy i określili powinność filozofii w sposób obiektywny i systematyczny. Tym samym podłożyli intelektualne fundamenty pod szeroko pojmowaną myśl Zachodu. Lwia część ich intuicja jest – w zmieniających się historycznie formach i perspektywach – jest żywa i dziś. Filozofia starożytna w pigułce to przystępne wprowadzenie do fascynującego świata filozofii starożytnej. Autor omawia najważniejsze koncepcje filozoficzne Greków i Rzymian, m.in.: poglądy Talesa i Pitagorasa dotyczące struktury świata, dyskusje Sokratesa o moralności i cnocie, teorie Platona, paradoksy Zenona czy zaskakująco aktualne koncepcje stoików.  Książka napisana jest żywym, dynamicznym językiem, a wiele abstrakcyjnych problemów autor opracowania wyjaśnia za pomocą sugestywnych przykładów. To świetne wprowadzenie w szeroko pojętą tematyką filozoficzną.

Autor opracowania, Michael Moore, jest amerykańskim doktorem filozofii, specjalizującym się w myśli starożytnej.

Źródło: WN PWN

25 Shares:
Może zainteresować Cię także