Prawo zamówień publicznych 2021,

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowe pojęcia i instytucje oraz nieznane dotąd nowe rozwiązania. Autorzy przedstawili nowe przepisy poprzez porównanie ich z regulacjami wcześniej obowiązującymi. Wyjaśnili, które z dotychczas obowiązujących procedur, instytucji i zasad pozostają aktualne i wiążące, przywołując odpowiednie orzecznictwo. W przewodniku po nowych
regulacjach wskazano m.in.:
1) zasady udzielania zamówień;
2) podmioty zobowiązane do stosowania nowych przepisów;
3) organy właściwe w sprawach zamówień;
4) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Autorzy uwzględnili regulacje wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opis

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowe pojęcia i instytucje oraz nieznane dotąd nowe rozwiązania. Autorzy przedstawili nowe przepisy poprzez porównanie ich z regulacjami wcześniej obowiązującymi. Wyjaśnili, które z dotychczas obowiązujących procedur, instytucji i zasad pozostają aktualne i wiążące, przywołując odpowiednie orzecznictwo. W przewodniku po nowych
regulacjach wskazano m.in.:
1) zasady udzielania zamówień;
2) podmioty zobowiązane do stosowania nowych przepisów;
3) organy właściwe w sprawach zamówień;
4) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Autorzy uwzględnili regulacje wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowe informacje

Tytuł

Prawo zamówień publicznych 2021

Wydawca

Wolters Kluwer

ISBN

978-83-8223-458-9

EAN

9788382234589

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków