Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych, Fleszer Dorota

W publikacji dokonano analizy środowiska, w którym realizowana powinna być kontrola zarządcza. W szczególności wykorzystano schematy tworzenia struktury organizacyjnej oraz więzi organizacyjnych wypracowane na gruncie nauki administracji, prawa administracyjnego oraz zarządzania i organizacji w administracji publicznej.

Książka będzie przydatna również w praktyce konstruowania wewnętrznych zasad i reguł kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza powinna być utożsamiana z czynnościami wspomagającymi kierownictwo jednostki sektora finansów publicznych w zarządzaniu. Następuje to w szczególności poprzez wyznaczenie kluczowych zagadnień determinujących osiągnięcie skutecznego, efektywnego i sprawnego zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. To z kolei bezpośrednio wpływa na jakość i efektywność wykonywanych przez nią zadań publicznych.

Niezwykle ważne w tym zakresie okazują się standardy kontroli zarządczej, które wyznaczają obszary funkcjonowania jednostki wymagające zainteresowania, ukształtowania, zorganizowania łącznie ze zdefiniowaniem wskazówek co do działań, które należy podjąć lub stanów które trzeba osiągnąć.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– znaczenie kontroli zarządczej na gruncie ustawy o finansach publicznych;
– analizę jej atrybutów, takich jak adekwatność, skuteczność i efektywność;
– standardy kontroli zarządczej i ich wpływ na kształt i rodzaj działań podejmowanych w ramach organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
– rolę kontroli na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu;
– kwestie związane ze sposobem formułowania celów i ustalaniem mierników ich realizacji;
– zagadnienia podejmowane w ramach zarządzania publicznego związane z ustaleniem właściwego modelu zarządzania podmiotami publicznymi;
– wiodące zasady obowiązujące w tworzeniu struktury organizacyjnej oraz metody jej formalizacji;
– zakres znaczenia pojęcia ryzyka oraz elementy mające wpływ na jego ustalenie;
– kwestie związane z ustaleniem wiążącego działania w ramach zarządzania ryzykiem;
– grupę standardów składających się na mechanizmy kontroli;
– kwestie związane z zapewnieniem pracownikom dostępu do aktualnej informacji niezbędnej do wykonywania zadań oraz zapewnieniem komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej;
– zagadnienia dotyczące prowadzenia monitoringu i oceny kontroli zarządczej.

Opis

W publikacji dokonano analizy środowiska, w którym realizowana powinna być kontrola zarządcza. W szczególności wykorzystano schematy tworzenia struktury organizacyjnej oraz więzi organizacyjnych wypracowane na gruncie nauki administracji, prawa administracyjnego oraz zarządzania i organizacji w administracji publicznej.

Książka będzie przydatna również w praktyce konstruowania wewnętrznych zasad i reguł kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza powinna być utożsamiana z czynnościami wspomagającymi kierownictwo jednostki sektora finansów publicznych w zarządzaniu. Następuje to w szczególności poprzez wyznaczenie kluczowych zagadnień determinujących osiągnięcie skutecznego, efektywnego i sprawnego zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. To z kolei bezpośrednio wpływa na jakość i efektywność wykonywanych przez nią zadań publicznych.

Niezwykle ważne w tym zakresie okazują się standardy kontroli zarządczej, które wyznaczają obszary funkcjonowania jednostki wymagające zainteresowania, ukształtowania, zorganizowania łącznie ze zdefiniowaniem wskazówek co do działań, które należy podjąć lub stanów które trzeba osiągnąć.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– znaczenie kontroli zarządczej na gruncie ustawy o finansach publicznych;
– analizę jej atrybutów, takich jak adekwatność, skuteczność i efektywność;
– standardy kontroli zarządczej i ich wpływ na kształt i rodzaj działań podejmowanych w ramach organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
– rolę kontroli na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu;
– kwestie związane ze sposobem formułowania celów i ustalaniem mierników ich realizacji;
– zagadnienia podejmowane w ramach zarządzania publicznego związane z ustaleniem właściwego modelu zarządzania podmiotami publicznymi;
– wiodące zasady obowiązujące w tworzeniu struktury organizacyjnej oraz metody jej formalizacji;
– zakres znaczenia pojęcia ryzyka oraz elementy mające wpływ na jego ustalenie;
– kwestie związane z ustaleniem wiążącego działania w ramach zarządzania ryzykiem;
– grupę standardów składających się na mechanizmy kontroli;
– kwestie związane z zapewnieniem pracownikom dostępu do aktualnej informacji niezbędnej do wykonywania zadań oraz zapewnieniem komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej;
– zagadnienia dotyczące prowadzenia monitoringu i oceny kontroli zarządczej.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Fleszer Dorota

Tytuł

Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

Wydawca

Wolters Kluwer

ISBN

978-83-8223-276-9

EAN

9788382232769

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków