Zapewnianie i finansowanie dostępności, Sobolewska Agata, Wilk Bartosz

Praktyczne omówienie przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Publikacja stanowi wykładnię przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Przybliża ona cele i założenia rządowych działań z zakresu wdrażania dostępności, w tym rządowy program „Dostępność Plus”.

W publikacji autorzy szczegółowo wyjaśniają kwestię zapewniania dostępności zarówno w aspekcie architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym jak i cyfrowym, wskazując sposoby wdrażania nowych rozwiązań lub stosowania usprawnień w usuwaniu istniejących barier.

Na podstawie komentowanej ustawy utworzony został nowy instrument finansowy – Fundusz Dostępności, którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego na zapewnienie lub poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik:
pozna najważniejsze przepisy regulujące kwestie zapewniania dostępności,
dowie się w jaki sposób wdrażać działania zapewniające dostępność,
zapozna się z koncepcją projektowania uniwersalnego i jej znaczeniem w codziennym funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami,
pozna standardy dostępności i sposoby ich zapewniania,
uzyska praktyczne informacje i wskazówki dotyczące opracowania diagnozy zapewniania dostępności czy planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
Dodatkowo, publikacja zawiera zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, regulacje ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz liczne wzory dokumentów.

Celem autorów jest to, by po lekturze książki Czytelnicy:
pełniący funkcję koordynatora do spraw dostępności znaleźli w książce praktyczne wskazówki ułatwiające wykonywanie zadań, a także wiedzieli jak przygotować m.in. plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności,
rozumieli standardy dostępności i potrafili trafnie identyfikować istniejące bądź potencjalne bariery w dostępności,
potrafili skompletować niezbędną dokumentację potrzebną do aplikowania o środki Funduszu Dostępności,
poprawnie tworzyli listy kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dostępności,
znali warunki finansowania inwestycji oraz warunki umorzenia części pożyczki z Funduszu Dostępności.
Publikacja dedykowana jest wszystkim koordynatorom do spraw dostępności i wszystkim pracownikom sektora publicznego, zaangażowanym w zadania związane z zapewnianiem dostępności.

Krąg adresatów przepisów ustaw z zakresu dostępności, tj. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, ministerstwa i urzędy centralne. Ponadto poradnik adresowany jest także do pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy TBS, które uprawnione są do wnioskowania o pożyczki z Funduszu Dostępności.

Opis

Praktyczne omówienie przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Publikacja stanowi wykładnię przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Przybliża ona cele i założenia rządowych działań z zakresu wdrażania dostępności, w tym rządowy program „Dostępność Plus”.

W publikacji autorzy szczegółowo wyjaśniają kwestię zapewniania dostępności zarówno w aspekcie architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym jak i cyfrowym, wskazując sposoby wdrażania nowych rozwiązań lub stosowania usprawnień w usuwaniu istniejących barier.

Na podstawie komentowanej ustawy utworzony został nowy instrument finansowy – Fundusz Dostępności, którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego na zapewnienie lub poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik:
pozna najważniejsze przepisy regulujące kwestie zapewniania dostępności,
dowie się w jaki sposób wdrażać działania zapewniające dostępność,
zapozna się z koncepcją projektowania uniwersalnego i jej znaczeniem w codziennym funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami,
pozna standardy dostępności i sposoby ich zapewniania,
uzyska praktyczne informacje i wskazówki dotyczące opracowania diagnozy zapewniania dostępności czy planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
Dodatkowo, publikacja zawiera zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, regulacje ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz liczne wzory dokumentów.

Celem autorów jest to, by po lekturze książki Czytelnicy:
pełniący funkcję koordynatora do spraw dostępności znaleźli w książce praktyczne wskazówki ułatwiające wykonywanie zadań, a także wiedzieli jak przygotować m.in. plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności,
rozumieli standardy dostępności i potrafili trafnie identyfikować istniejące bądź potencjalne bariery w dostępności,
potrafili skompletować niezbędną dokumentację potrzebną do aplikowania o środki Funduszu Dostępności,
poprawnie tworzyli listy kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dostępności,
znali warunki finansowania inwestycji oraz warunki umorzenia części pożyczki z Funduszu Dostępności.
Publikacja dedykowana jest wszystkim koordynatorom do spraw dostępności i wszystkim pracownikom sektora publicznego, zaangażowanym w zadania związane z zapewnianiem dostępności.

Krąg adresatów przepisów ustaw z zakresu dostępności, tj. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, ministerstwa i urzędy centralne. Ponadto poradnik adresowany jest także do pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy TBS, które uprawnione są do wnioskowania o pożyczki z Funduszu Dostępności.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Sobolewska Agata, Wilk Bartosz

Tytuł

Zapewnianie i finansowanie dostępności

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-187-3

EAN

9788382351873

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków