Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma funkcjonowania, Burdziak Konrad

Książka Konrada Burdziaka stanowi interesujące studium o charakterze dogmatyczno-prawnym dotyczące problematyki odpowiedzialności karnej osoby niepoczytalnej w kontekście możliwości zastosowania wobec niej normy sankcjonowanej. (…) Zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy osoba niepoczytalna zdolna jest do przekroczenia normy sankcjonowanej. Analiza wskazanej kwestii skłania Autora do postawienia w tym kontekście innych istotnych pytań, np. w jaki sposób są ograniczane prawa i wolności człowieka, czym jest prawnokarna norma sankcjonowana, kim jest osoba niepoczytalna i jakie środki powinny być wobec niej stosowane w przypadku niezgodnego z prawem zachowania.

dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Autor podejmuje temat nowy, książka napisana jest sprawnie i interesująco, wprowadza ferment do działalności akademickiej, a zwłaszcza podważa tradycyjne, stereotypowe traktowanie niepoczytalności jako okoliczności wyłączającej winę.

dr hab. Przemysław Konieczniak,UW

Konrad Burdziak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Certyfikowany suicydolog, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor bądź współautor ponad pięćdziesięciu tekstów naukowych, w tym czterech monografii. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę prawa karnego sensu largo, przestępczości nieletnich, suicydologii.

Opis

Książka Konrada Burdziaka stanowi interesujące studium o charakterze dogmatyczno-prawnym dotyczące problematyki odpowiedzialności karnej osoby niepoczytalnej w kontekście możliwości zastosowania wobec niej normy sankcjonowanej. (…) Zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy osoba niepoczytalna zdolna jest do przekroczenia normy sankcjonowanej. Analiza wskazanej kwestii skłania Autora do postawienia w tym kontekście innych istotnych pytań, np. w jaki sposób są ograniczane prawa i wolności człowieka, czym jest prawnokarna norma sankcjonowana, kim jest osoba niepoczytalna i jakie środki powinny być wobec niej stosowane w przypadku niezgodnego z prawem zachowania.

dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Autor podejmuje temat nowy, książka napisana jest sprawnie i interesująco, wprowadza ferment do działalności akademickiej, a zwłaszcza podważa tradycyjne, stereotypowe traktowanie niepoczytalności jako okoliczności wyłączającej winę.

dr hab. Przemysław Konieczniak,UW

Konrad Burdziak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Certyfikowany suicydolog, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor bądź współautor ponad pięćdziesięciu tekstów naukowych, w tym czterech monografii. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę prawa karnego sensu largo, przestępczości nieletnich, suicydologii.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Burdziak Konrad

Tytuł

Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma funkcjonowania

Wydawca

Scholar

ISBN

978-83-66470-43-9

EAN

9788366470439

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków