Pisma prokuratora w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i administracyjnych, Branicka Magdalena, Gadecki Bartłomiej, Karnat Joanna

Publikacja Wzory pism prokuratora. Sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, administracyjne zawiera szczegółowe zestawienie ponad 200 wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz administracyjnych, które mogą być najbardziej przydatne w praktyce prokuratorskiej. W publikacji oprócz wzoru pisma zamieszczono uwagi i objaśnienia, a także wyszczególniono najważniejsze orzeczenia.

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Publikacja adresowana jest do prokuratorów oraz asesorów, a także asystentów prokuratora. Szczególnie przydatna będzie również aplikantom prokuratorskim oraz studentom.

Opis

Publikacja Wzory pism prokuratora. Sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, administracyjne zawiera szczegółowe zestawienie ponad 200 wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz administracyjnych, które mogą być najbardziej przydatne w praktyce prokuratorskiej. W publikacji oprócz wzoru pisma zamieszczono uwagi i objaśnienia, a także wyszczególniono najważniejsze orzeczenia.

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Publikacja adresowana jest do prokuratorów oraz asesorów, a także asystentów prokuratora. Szczególnie przydatna będzie również aplikantom prokuratorskim oraz studentom.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Branicka Magdalena, Gadecki Bartłomiej, Karnat Joanna

Tytuł

Pisma prokuratora w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i administracyjnych

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-006-7

EAN

9788382350067

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków