W jaki sposób się uczymy? I dlaczego w ogóle musimy się uczyć? Dlaczego nie rodzimy się z wiedzą konieczną do życia? Dowiecie się z nowej książki zatytułowanej Jak się uczymy wydanej nakładem Copernicus Center Press.

Dlaczego nie rodzimy się z kompletem gotowych złączy w mózgu, z wgranym oprogramowaniem i załadowaną wiedzą konieczną do życia? Czy w darwinowskiej walce o przetrwanie zwierzę, które rodzi się dojrzałe i dysponuje większą wiedzą niż inne, nie powinno mieć przewagi i rozprzestrzeniać swoich genów? Dlaczego w ogóle ewolucja wymyśliła proces nauki? – te pytania zadaje Stanislas Dehaene w swojej książce Jak się uczymy?

Ten neuronaukowiec poznawczy w klarowny sposób pokazuje, jak przebiega proces uczenia się. Udowadnia też, że mózg człowieka w chwili narodzin nie jest „niezapisaną kartą”. Nasz umysł dysponuje bogatym zbiorem umiejętności, które umożliwiają nam zdobywanie dalszej wiedzy. Według Dehaene’a tym, co gwarantuje powodzenie w uczeniu się, jest optymalne wykorzystanie czterech filarów: uwagi, aktywnego zaangażowania, informacji o popełnionych błędach i konsolidacji wiedzy.

***

Fragment książki Jak się uczymy?:

Plastyczność mózgu zdaje się niemal kapryśna: raz pokonuje gigantyczne trudności, innym razem pozostawia dzieci i dorosłych z głęboką niepełnosprawnością pomimo ich inteligencji i motywacji. Czy zależy to od konkretnych obwodów mózgowych? Czy z biegiem lat obwody te tracą swoją plastyczność? Czy plastyczność można odzyskać? Jakimi regułami się ona kieruje? Czemu mózg zawdzięcza swą wielką efektywność od chwili narodzin przez całe dzieciństwo i młodość? Jakie algorytmy pozwalają obwodom mózgowym na odzwierciedlanie świata? Czy zrozumienie ich pomogłoby nam uczyć się lepiej i szybciej? Czy można kierować się nimi w tworzeniu wydajniejszych komputerów – sztucznej inteligencji, która z czasem by nas naśladowała, a nawet przewyższała? Są to niektóre z pytań, na jakie książka ta stara się udzielić odpowiedzi w zdecydowanie multidyscyplinarny sposób, korzystając z najnowszych odkryć w kognitywistyce i neuronaukach, także w badaniach nad sztuczną inteligencją i pedagogice.

***

Dehaene systematycznie analizuje naszą nadzwyczajną zdolność uczenia się. Szczególnie zadziwiający jest mózg niemowlęcia, który wcale nie przypomina „czystej tabliczki”. Przedstawiony tu portret ludzkiego mózgu jest wprost fascynujący.
“Booklist”

***

Stanislas Dehaene – profesor Katedry Eksperymentalnej Psychologii Poznawczej w Collège de France, członek Francuskiej Akademii Nauk. Kieruje Pracownią Neuroobrazowania kognitywnego INSERM-CEA w Gif-sur-Yvette pod Paryżem. Jego badania dotyczą neurobiologicznych podstaw uczenia się matematyki, czytania i świadomości.

Źródło: wydawnictwo Copernicus Center Press

11 Shares:
Może zainteresować Cię także