Od 8 do 15 maja już po raz 19. odbędzie się Tydzień Bibliotek – ogólnopolska kampania realizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Do inicjatywy przyłączyło się już blisko 1000 bibliotek z całej Polski. Od 2022 roku partnerem głównym akcji jest dystrybutor książek OSDW Azymut.

W trakcie tygodnia, rozpoczynającego się 8 maja (Dzień Bibliotekarza i Bibliotek), biblioteki organizują dziesiątki wydarzeń dla czytelników mających na celu zwiększenie zainteresowania książką, popularyzację wiedzy i informacji o zasobach bibliotek oraz aktywizację czytelników. Działania te przybierają różne formy: spotkań autorskich, wywiadów z ludźmi kultury, wystaw, lekcji bibliotecznych i warsztatów edukacyjnych, konkursów czy imprez kulturalnych organizowanych nie tylko w bibliotecznych przestrzeniach, ale także plenerach(happeningi uliczne, kiermasze i pikniki czytelnicze).

Hasło tegorocznej edycji „Biblioteka – świat w jednym miejscu” odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie, co doskonale oddaje zwycięski plakat Agaty Małeckiej.Autorka w ciekawy graficznie sposób przedstawiła bibliotekę jako szczególne miejsce,  w którym zbiory daleko wykraczają poza wiedzę dotyczącą Ziemi i jej mieszkańców.

Plakat Tygodnia Bibliotek 2022. Autor: Agata Małecka

W XIX edycji Tygodnia Bibliotek główny nacisk położony będzie na akcje animujące czytelnictwo dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także na kampanie społeczne, edukacyjne, informacyjne prowadzone przez biblioteki dla wszystkich grupodbiorców, w tym osób nie korzystających do tej pory z usług bibliotecznych. Towarzyszący kampanii konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek będzie promował działania bibliotek na rzecz włączania lokalnej społeczności w projekty, które utrwalają nawyki czytania, aktywizują i pomagają przetrwać w sytuacjach kryzysowych. W ten sposób zapewniona zostanie spójność programu Tydzień Bibliotek z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Partnerem wspierającym SBP w promocji Tygodnia Bibliotek 2022 jest dystrybutor książek OSDW Azymut, który zapewni także atrakcyjne i wartościowe nagrody książkowe dla laureatów konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2022. Azymut na co dzień współpracuje z bibliotekami z całej Polski, m.in. w ramach projektu Wielkie Litery; organizuje szkolenia, webinaria i konkursy dla bibliotek. 

Hasło Tygodnia Bibliotek 2022  „Biblioteka świat w jednym miejscu” będzie głównym motywem inspirującym bibliotekarzy do pokazania znaczenia bibliotek we współczesnym świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące XIX Tygodnia Bibliotek są dostępne na stronie http://tydzienbibliotek.sbp.pl/

Źródło: SBP, OSDW Azymut

36 Shares:
Może zainteresować Cię także