Jakie tytuły dla studentów znajdziemy w ofercie jednego z najstarszych wydawnictw w Polsce?

Książki z bogatej i różnorodnej oferty Wydawnictwa Naukowego PWN stanowią rzetelne, merytoryczne i sprawdzone źródło wiedzy. Z okazji nowego roku akademickiego prezentujemy wybór najciekawszych tytułów oficyny, które wspomagają rozumienie otaczającego nas świata.

Czy roboty czują ból

W ramach rozgrzewki umysłu przed powrotem na uczelnię polecamy humorystyczne łamigłówki filozoficzne Petera Cave’a, który w swojej publikacji bez popadania w akademicki żargon prowokuje do zadumy nawet tych najmocniej stąpających po ziemi czytelników. Autor opisuje kilkadziesiąt klasycznych problemów filozoficznych i, nie naprowadzając na żadną z góry ustaloną odpowiedź, zmusza do refleksji nad pozornie oczywistymi zjawiskami. Czy roboty czują ból? to lekko napisana, lecz bardzo mądra i inspirująca książka, przeznaczona dla każdego zadziwionego światem — bez względu na wiek. To również świetne wprowadzenie w filozoficzne problemy współczesności.

A ty, co sądzisz o myślących maszynach

Obszerna i wyczerpująca antologia podejmująca problem sztucznej inteligencji i autonomicznych technologii, które otaczają nas z każdej ze stron. Redaktor John Brockman zgromadził w jednej książce głosy najwybitniejszych ludzi ze świata nauki i kultury dotyczące funkcji, roli i statusu najnowocześniejszych technologii. Publikacja składa się na kompletny przegląd współczesnej wiedzy o sztucznej inteligencji, przedstawia również różne — często wręcz przeciwstawne sobie — stanowiska co do jej wykorzystania przez człowieka. Na pytania redaktora odpowiadają największe autorytety naukowe, m.in. Steven Pinker, Nick Bostrom, Esther Dyson, Andy Clark czy Matt Ridley.

Jak myślą inteligentne maszyny

Skoro już wyrobimy sobie zdanie na temat sztucznej inteligencji jako pewnej społecznej technologii, należy zadać pytanie o to, w jaki sposób maszyny przyswajają nowe informacje i autonomicznie rozwijają swoją wiedzą o otoczeniu? W swojej publikacji Filip Fierek wyjaśnia na czym polega uczenie maszynowe i jaki wpływ ten przełomowy proces może mieć na przyszłość ludzkiej kultury. Autor wyjaśnia niełatwy fenomen inteligentnych maszyn odniesieniu do konkretnych rzeczy i zjawisk: autonomicznych samochodów, które w bezpieczny sposób poruszają się po zatłoczonych miastach czy algorytmów AlphaGo i Deep Blue, grających w skomplikowane gry komputerowe i wygrywających z najlepszymi graczami świata. Dzięki temu wywód Fierka jest zrozumiały również dla czytelników bez pogłębionej wiedzy informatycznej.

Zrozumieć emocje

Skąd biorą się emocje? W jaki sposób strukturyzują nasze postrzeganie rzeczywistości? Jak je komunikować? Jak działają emocje kolektywne? Przystępny podręcznik cenionych amerykańskich naukowców oraz popularyzatorów neuronauki pozwala odpowiedzieć na te pytania. Autorzy relacjonują stan współczesnej wiedzy o kształtowaniu się życia emocjonalnego, zaburzeniach emocjonalnych u dzieci i dorosłych oraz o związkach między emocjami a myśleniem. To kompletne i przejrzyste kompendium wiedzy o różnych ujęciach emocji oraz inteligencji emocjonalnej, mogące stanowić interesujący punkt wyjścia dla dalszych, pogłębionych badań czy studiów w tym zakresie. W nowym, uzupełnionym wydaniu pojawiły się fragmenty dotyczące m.in. emocji kolektywnych oraz praktyki uważności.

Biologiczne podstawy psychologii

James Kalat, doświadczony wykładowca psychologii biologicznej, prowadzi Czytelnika przez podstawową wiedzę na temat biologicznych podstaw procesów psychicznych. Przystępny język, liczne ilustracje, bloki podsumowujące i testy sprawdzające wiedzę pozwalają skutecznie opanować nowe informacje, a zawarte w książce ćwiczenia i zadania dają Czytelnikowi możliwość „podejrzenia własnego mózgu w działaniu”.

Rodzeństwo

Książka ta, jako jedna z pierwszych, przedstawia przegląd pionierskich badań psychologicznych dotyczących tytułowej relacji. Naomi White i Claire Hughes omawiają relacje między rodzeństwem w zróżnicowanych populacjach, takich jak rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością, rodzeństwa żyjące w różnych kulturach oraz rodzeństwa z rodzin nietradycyjnych. Przedstawiają również praktyczne implikacje istniejących badań.

Socjologia. Pytania podstawowe

W publikacji znajdziemy omówienie odpowiedzi na najważniejsze pytania, które stawia socjologia: o sposób istnienia społeczeństwa, z czego się ono składa i jak należy je badać.
Książka to też przypomnienie niektórych, w znacznej mierze zapomnianych, koncepcji autorów – nierzadko prekursorskich wobec późniejszych teorii autorów zachodnich

Rozkład. Esej o związkach państwa i patogenów

Wciągający i fascynujący esej z płynnego — również pod względem metodologicznym — pogranicza filozofii polityki i teorii krytycznej, w którym badacza interesuje subwersywne podjęcie „obrazu” epoki nowoczesnej. Pospiszyl analizuje związki i relacje między różnego rodzaju wspólnotami mniejszościowymi (heretycy, sodomici) oraz „dyscyplinującym je państwem”, aby wskazać, że do istoty państwowej władzy od zawsze należała manipulacja formami wrażliwości i wyobraźni. Esej stanowi porywającą — tak filozoficznie, jak retorycznie — próbę krytycznego spojrzenia na współczesną organizację społeczną, która zamiast powstrzymywania różnego rodzaju „gnilnych” procesów, powinna pogodzić się z rozkładem jako nieuniknionym prawem wszelkiej materii. Książka została zakwalifikowana do finału prestiżowego Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi, promującego najciekawsze polskie rozprawy z szeroko pojętej humanistyki.

Zbyt wielcy, by upaść

Kultowa i bestsellerowa książka o kulisach kryzysu finansowego z 2008 roku, chciwości i żądzy władzy elit gospodarczych. Jak doszło do największej od dziesięcioleci zapaści na amerykańskim rynku, która wkrótce przelała się na cały świat? Sorkin opisuje, w jaki sposób chciwość bankierów z Wall Street oraz uległość polityków z Waszyngtonu zaprowadziła miliony obywateli na skraj bankructwa. Jak zatem wyglądały negocjacje przedstawicieli rynku i władzy, w wyniku których chwilowo poddano w wątpliwość neoliberalny mit o samoregulującym się mechanizmie wpisanym w ten rynek? Czy naprawdę istnieją korporacje tak duże, że ich ewentualny upadek mógłby radykalnie zmienić nasz świat? Autor otrzymał za książkę prestiżową Gerald Loeb Award 2010, publikacja była ponadto nominowana do tytułu najlepszej książki biznesowej dziennika „Financial Times”.

Gospodarka światowa

Nowe wydanie monumentalnego, popularnego podręcznika wyjaśniającego globalne zależności współczesnej gospodarki. Autorzy analizują formacje społeczne od czasów starożytności aż do wybuchu globalnej pandemii w 2020 roku. Największą uwagę poświęcono analizie międzynarodowych stosunków gospodarczych w wieku XX i pierwszych dekadach XXI wieku, które miały największy wpływ na kształt i rozwój naszego „płynnego świata”. Podręcznik jest niezbędnym, przejrzystym kompendium wiedzy nie tylko dla studentów kierunków ekonomicznych, politologicznych czy historycznych, lecz również dla wszystkich zainteresowanych dynamiką współczesności.

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi

Zmiany klimatyczne wywoływane przez działalność człowieka to jedno z największych wyzwań społeczno-politycznych, przed jakimi u progu XXI wieku staje ludzkość. Na kartach swojej publikacji Jan Wójcik w sposób kompleksowy opisuje problemy związane z wpływem działalności człowieka na środowisko przyrodnicze Ziemi. Autor problematyzuje zjawisko antropopresji na wszystkich płaszczyznach środowiska Ziemi: litosferze, pedosferze, atmosferze, hydrosferze, biosferze i antroposferze. Badacz drobiazgowo opisuje również konsekwencje i skutki szkodliwego wpływu człowieka na funkcjonowania niebieskiej planety. Interdyscyplinarność książki sprawia, że jest ona skierowana do szerokiego odbiorcy. Skorzystają z niej zarówno studenci, wykładowcy i nauczyciele, jak również każdy zatroskany losem naszej planety.

Życie i ewolucja biosfery

Fascynująca i bardzo aktualna pozycja Weinera to nie tylko podręcznik ekologii ogólnej, przedstawiający główne zagadnienia współczesnej ekologii jako programu badawczego biologii. To również nowatorskie opracowanie oparte na metodologii przyrodniczych nauk eksperymentalnych. Autor skupia się przede wszystkim na zmianach i ewolucji biosfery, czyli ekosystemu Ziemi, którego częścią jest człowiek. Na szczególną uwagę zasługuje perspektywa Weinera, który zjawisko życia rozumie bardzo szeroko — jako globalny proces realizowany przez całą biosferę, której lokalne ekosystemy połączone są wieloma interakcjami. To unikalna pozycja dla wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska oraz nowymi metodami naukowej ekologii i ewolucjonizmu, której trzecie wydanie zostało uzupełnione o nowe dane i statystyczną metaanalizę danych.

Mikroplastiki w środowisku wodnym

W 1997 roku oceanograf Charles Moore „odkrył” Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci — olbrzymie dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów na Oceanie Spokojnym znajdujące się między Kalifornią i Hawajami. Jest ona pięć razy większa od Polski. Opracowanie Jacka Wąsowskiego to pozycja unikalna na krajowym rynku wydawniczym. Książka poświęcona jest bowiem problemowi obecności mikroplastiku w szeroko pojętym środowisku wodnym, która ma katastrofalne skutki dla środowiska oraz zwierząt. Badacz nie tylko opisuje globalną skalę problemu, lecz również zadaje pytanie o możliwe sposoby usunięcia mikroplastiku podczas oczyszczania ścieków i wody. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych ekologią oraz ochroną środowiska naturalnego.

Społeczne aspekty nowych mediów

Jaki jest wpływ rewolucji medialnej ostatnich kilkudziesięciu lat na życie człowieka i jego społeczne funkcjonowanie? Czym jest sfera publiczna w kontekście mediów społecznościowych i nieustającej ekonomii uwagi? Czy społeczeństwo sieci, w którym żyjemy, ma przed sobą przyszłość? I wreszcie: czy nowe technologie komunikacyjne wyzwolą człowieka od ograniczeń czasoprzestrzennych, czy też stworzą niebezpieczny system kontrolowanych i poddawanych utowarowieniu interakcji? Uznany na całym świecie podręcznik holenderskiego badacza jest wyczerpującym, interdyscyplinarnym wprowadzeniem do socjologicznej analizy wpływu nowych mediów na życie człowieka i kształt świata, który zamieszkuje.

Przenikanie mediów

Przydatne kompendium wiedzy dotyczące ewolucji mediów oraz ich wzajemnych — często nieoczywistych — relacji. Przenikanie mediów to autorski podręcznik zawierający przegląd wszystkich znaczących teorii w zakresie medioznawstwa. Wbrew obiegowym i zdroworozsądkowym opiniom Mrozowski wskazuje, że przejściem od mediów analogowych do cyfrowych rządziła nie tyle logika zerwania, co logika kontynuacji. Spoiwo wywodu stanowi ogólna teoria ewolucji jako narzędzie pomocnicze, pomagające wyjaśnić ewolucję mediów i komunikacji w kontekście problemów adaptacyjnych człowieka. Książka może posłużyć jako inspirujący punkt wyjścia dla wszystkich zainteresowanych problemami komunikacji społecznej (public relations, reklama, promocja).

Cyfrowy warsztat humanisty

Co można zrobić z powtarzanym od lat sloganem „humanistyka w kryzysie”? Jak zmienia się tryb pracy humanisty i jaka jest jego pozycja w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie? W jakich warunkach odbywa się dziś produkcja wiedzy i jaka jest dynamika humanistycznych badań? Wychodząc od błędnego, lecz obiegowego założenia, że w badaniach humanistycznych nieistotne są technologie informacyjno-komunikacyjne, autorzy opisują powstanie oraz rozwój względnie nowej dyscypliny naukowej: humanistyki cyfrowej. Argumentują przy tym, że współczesny humanista już niedługo będzie skazany na korzystanie z technologii informatycznych, które umożliwią mu znaczące usprawnienie całego procesu badawczego. Autorzy opracowania dla humanisty cyfrowego prezentują zatem nowe metody pracy z procesorami tekstu, programy wspomagające pracę koncepcyjną oraz pomocne sposoby gromadzenia i wizualizacji danych.

Programowanie gier

Nie od dziś wiadomo, że gry komputerowe to coś więcej niż tylko rozrywka. Współczesne technologie pozwalają programistom stworzyć wirtualne światy tak rozległe i zniuansowane, że z jednej strony przypominają osobne, autonomiczne wymiary, w których można się zgubić, z drugiej natomiast misterne, interaktywne dzieła sztuki na miarę naszych czasów. Problem z programowaniem takich środowisk polega jednak na niezwykłej złożoności kodu, którym autorzy często czują się zwyczajnie przytłoczeni. Książka Nystroma wyróżnia się spośród innych o podobnej tematyce tym, że ani nie skupia się na wąskich, technicznych zagadnieniach, ani nie zamyka w jednym określonym silniku gry, lecz podaje zestaw wyselekcjonowanych, uniwersalnych wzorców programowania. Dzięki ich znajomości praca programisty staje się o wiele prostsza i bardziej przyjemna.

Badanie rynku

Kompendium wiedzy o metodach i technikach badawczych w wielu. obszarach biznesu. Publikacja podzielona została na części. W pierwszej znajdziemy opis procesu badawczego, w drugiej – praktyczny przewodnik po metodach badawczych, w trzeciej – badawcze odpowiedzi na konkretne pytania biznesowe, a w czwartej – słownik. Publikacja powstała dzięki wiedzy ekspertek i ekspertów działających w ramach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, tworzących na co dzień branżę badań marketingowych w Polsce.

Astronomia ogólna

Niniejsza publikacja to kompleksowe wprowadzenie do astronomii klasycznej, jak i współczesnej astrofizyki i kosmologii. Książka prezentuje najważniejsze koncepcje astronomiczne, jak i leżące u ich podstaw zasady fizyczne. Oprócz rozważań teoretycznych, Czytelnik znajdzie w niej zadania wraz z rozwiązaniami oraz tabele zawierające najważniejsze, zbiorcze dane z zakresu astronomii i fizyki.

Kryptografia W teorii i praktyce

Książka Kryptografia. W teorii i praktyce jest uznawana w świecie za jeden z najlepszych podręczników do kryptografii. Autor omawia w niej szyfry strumieniowe i elementy teorii informacji Shanonna. Szczegółowo opisuje i analizuje algorytm szyfru symetrycznego DES. Wszystkie zagadnienia są zilustrowane przykładami obliczeniowymi, a kryptosystemy są omówione zgodnie z przyjętym ogólnie schematem: metoda szyfrowania – metoda odszyfrowania – znane metody ataku.

1 Shares:
Może zainteresować Cię także