Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz, Matarewicz Jacek

Książka zawiera aktualny komentarz do przepisów ustawy o VAT, a także wybranych regulacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Doskonale wpisuje się ona w moment fundamentalnych zmian prawnych, w tym także podatkowych. Uwzględnia doświadczenia autora będącego pełnomocnikiem procesowym reprezentującym podatników w kontrolach oraz sporach z fiskusem.

W publikacji omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach z zakresu VAT. Odniesiono się także, wraz ze szczegółową oceną, do rewolucyjnych zmian uszczelniających system VAT, a także pierwszych praktycznych ocen dotyczących ich interpretacji, obejmujących m.in.:
– podzieloną płatność,
– białą listę VAT,
– STIR,
– wykreślanie z rejestru podatników VAT.
Opracowanie zawiera autorskie spostrzeżenia i poglądy, będące efektem doświadczeń w pracy zawodowej i naukowej. Wartością dodaną książki są m.in.:
– liczne przykłady praktyczne,
– pragmatyczne podejście do tematu,
– liczne orzeczenia oraz interpretacje urzędowe, które uzasadniają wywód.

Opis

Książka zawiera aktualny komentarz do przepisów ustawy o VAT, a także wybranych regulacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Doskonale wpisuje się ona w moment fundamentalnych zmian prawnych, w tym także podatkowych. Uwzględnia doświadczenia autora będącego pełnomocnikiem procesowym reprezentującym podatników w kontrolach oraz sporach z fiskusem.

W publikacji omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach z zakresu VAT. Odniesiono się także, wraz ze szczegółową oceną, do rewolucyjnych zmian uszczelniających system VAT, a także pierwszych praktycznych ocen dotyczących ich interpretacji, obejmujących m.in.:
– podzieloną płatność,
– białą listę VAT,
– STIR,
– wykreślanie z rejestru podatników VAT.
Opracowanie zawiera autorskie spostrzeżenia i poglądy, będące efektem doświadczeń w pracy zawodowej i naukowej. Wartością dodaną książki są m.in.:
– liczne przykłady praktyczne,
– pragmatyczne podejście do tematu,
– liczne orzeczenia oraz interpretacje urzędowe, które uzasadniają wywód.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Matarewicz Jacek

Tytuł

Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz

Wydawca

Wolters Kluwer

ISBN

978-83-8223-492-3

EAN

9788382234923

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków