Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Komentarz,

Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2517).

Komentarz wychodzi na przeciw oczekiwaniom praktyki związanym z brakiem na rynku publikacji związanej z biurowością komorników sądowych.

Komentarz zawiera autorską analizę przepisów, prowadzoną z wykorzystaniem najważniejszej i najbardziej aktualnej literatury przedmiotu. W publikacji uwzględniono najnowszy stan prawny. W opracowaniu posłużono się orzecznictwem sądowym, głównie będącym rezultatem stosowania prawa przez sądy powszechne.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:

przepisów ogólnych (m.in. przedmiot regulacji, opinia KRK, kontrola prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych,
biurowości kancelarii komorniczych (m.in. zasady tworzenia dokumentacji, urządzenia ewidencyjne, świadczenia powtarzające się),
aktów (m.in. zasada dokumentalności akt sprawy, zasada przymusowości prowadzenia akt sprawy, język urzędowy akt sprawy),
rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (m.in. metody prowadzenia ewidencji operacji finansowych, pokwitowanie, księga pieniężna),
przepisów przejściowych i końcowych (m.in. sprawy typu GKm, kontrolka dozorów nad ruchomościami, karta rozliczeniowa).
Komentarz kierowany jest do praktyków – komorników sądowych, asesorów, aplikantów czy pracowników kancelarii. Autorzy publikacji pokładają nadzieję, że opracowanie stanie się użytecznym narzędziem w pracy w kancelarii komorniczej, a także będzie stanowić cenną pomoc dla pozostałych praktyków prawa.

Opis

Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2517).

Komentarz wychodzi na przeciw oczekiwaniom praktyki związanym z brakiem na rynku publikacji związanej z biurowością komorników sądowych.

Komentarz zawiera autorską analizę przepisów, prowadzoną z wykorzystaniem najważniejszej i najbardziej aktualnej literatury przedmiotu. W publikacji uwzględniono najnowszy stan prawny. W opracowaniu posłużono się orzecznictwem sądowym, głównie będącym rezultatem stosowania prawa przez sądy powszechne.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:

przepisów ogólnych (m.in. przedmiot regulacji, opinia KRK, kontrola prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych,
biurowości kancelarii komorniczych (m.in. zasady tworzenia dokumentacji, urządzenia ewidencyjne, świadczenia powtarzające się),
aktów (m.in. zasada dokumentalności akt sprawy, zasada przymusowości prowadzenia akt sprawy, język urzędowy akt sprawy),
rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (m.in. metody prowadzenia ewidencji operacji finansowych, pokwitowanie, księga pieniężna),
przepisów przejściowych i końcowych (m.in. sprawy typu GKm, kontrolka dozorów nad ruchomościami, karta rozliczeniowa).
Komentarz kierowany jest do praktyków – komorników sądowych, asesorów, aplikantów czy pracowników kancelarii. Autorzy publikacji pokładają nadzieję, że opracowanie stanie się użytecznym narzędziem w pracy w kancelarii komorniczej, a także będzie stanowić cenną pomoc dla pozostałych praktyków prawa.

Dodatkowe informacje

Tytuł

Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Komentarz

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-237-5

EAN

9788382352375

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków