Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury,

Praktyczne wyjaśnienie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. w instytucjach kultury.
Kompleksowy poradnik wyjaśniający jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11), występujących w instytucjach kultury.

W publikacji znajdują się liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi.

Książka wyjaśnia zagadnienia problemowe związane m.in. z:
Sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej,
Wpływem COVID-19 na sprawozdawczość i ewidencję,
Ujmowaniem zdarzeń do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
Dotacjami i odsetkami,
Środkami trwałymi oraz amortyzacją,
Aktywami obrotowymi,
CIT-8,
Sprawozdaniami z operacji finansowych oraz sprawozdaniami statystycznymi,
Ewidencją księgową.
Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

Jak przygotować sprawozdanie finansowe za pomocą Aplikacji dostępnej na stronie MF,
Jaka jest procedura podpisywania sprawozdania finansowego za pomocą profilu zaufanego (ePUAP),
Jakie zdarzenia w związku z Covid-19 wymagają w „Informacji dodatkowej” IK za 2020 r.
Czy instytucje kultury mogą korzystać z całkowitego lub połowicznego zwolnienia ze składek ZUS, czyli ulg wprowadzanych przez tarcze antykryzysowe – z uwagi na Covid-19,
Jakie są warunki uzyskania – z uwagi na COVID-19 i przepisy tarczowe – przez samorządowe i państwowe IK dofinansowania wynagrodzeń pracowników (tzw. postojowe) i uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy,
Jakie są warunki wsparcia dla artystów wskazane przez MKDNiS,
Jakie są zasady kwalifikacji dokumentów do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
Jak ujmować w księgach rachunkowych korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych,
Jak ujmować w księgach dotacje podmiotowe,
Czy jest możliwe rozliczanie dotacji podmiotowej wydatkami (czyli kasowo) – jak obronić zasadę memoriału,
Jak wyceniać i księgować środki trwałe (w tym otrzymane w formie darowizny czy wytworzone we własnym zakresie),
Jaka jest procedura urealnienia wartości aktywów bilansowych w IK,
Jakie są zasady zmiany stawek amortyzacyjnych przez instytucje kultury,
Jakie jest zastosowanie konta „Rozliczenie zakupu” w ewidencji księgowej instytucji kultury,
Jak ujmować w księgach IK przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby reklamy,
Jaka jest różnica między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8,
Jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
Jak sporządzić sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01),
Jak w księgach IK księgować darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców.
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. musi mieć formę elektroniczną oraz ustrukturyzowaną. Do jego sporządzenia można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną na stronie Ministerstwa Finansów. Należy jednak pamiętać, że aplikacja jest tylko narzędziem do zapisania sprawozdania w strukturze logicznej. Dlatego zanim instytucja kultury zacznie wprowadzać informacje do aplikacji, powinna sprawozdanie finansowe za 2020 r. przygotować w Excelu (plik w formacie xls) albo wygenerować plik ze sprawozdaniem z programu księgowego, którego używa. Do książki zamieszczony jest gotowy do ściągnięcia plik Excel ze sprawozdaniem finansowym.

Opis

Praktyczne wyjaśnienie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. w instytucjach kultury.
Kompleksowy poradnik wyjaśniający jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11), występujących w instytucjach kultury.

W publikacji znajdują się liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi.

Książka wyjaśnia zagadnienia problemowe związane m.in. z:
Sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej,
Wpływem COVID-19 na sprawozdawczość i ewidencję,
Ujmowaniem zdarzeń do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
Dotacjami i odsetkami,
Środkami trwałymi oraz amortyzacją,
Aktywami obrotowymi,
CIT-8,
Sprawozdaniami z operacji finansowych oraz sprawozdaniami statystycznymi,
Ewidencją księgową.
Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

Jak przygotować sprawozdanie finansowe za pomocą Aplikacji dostępnej na stronie MF,
Jaka jest procedura podpisywania sprawozdania finansowego za pomocą profilu zaufanego (ePUAP),
Jakie zdarzenia w związku z Covid-19 wymagają w „Informacji dodatkowej” IK za 2020 r.
Czy instytucje kultury mogą korzystać z całkowitego lub połowicznego zwolnienia ze składek ZUS, czyli ulg wprowadzanych przez tarcze antykryzysowe – z uwagi na Covid-19,
Jakie są warunki uzyskania – z uwagi na COVID-19 i przepisy tarczowe – przez samorządowe i państwowe IK dofinansowania wynagrodzeń pracowników (tzw. postojowe) i uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy,
Jakie są warunki wsparcia dla artystów wskazane przez MKDNiS,
Jakie są zasady kwalifikacji dokumentów do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
Jak ujmować w księgach rachunkowych korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych,
Jak ujmować w księgach dotacje podmiotowe,
Czy jest możliwe rozliczanie dotacji podmiotowej wydatkami (czyli kasowo) – jak obronić zasadę memoriału,
Jak wyceniać i księgować środki trwałe (w tym otrzymane w formie darowizny czy wytworzone we własnym zakresie),
Jaka jest procedura urealnienia wartości aktywów bilansowych w IK,
Jakie są zasady zmiany stawek amortyzacyjnych przez instytucje kultury,
Jakie jest zastosowanie konta „Rozliczenie zakupu” w ewidencji księgowej instytucji kultury,
Jak ujmować w księgach IK przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby reklamy,
Jaka jest różnica między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8,
Jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
Jak sporządzić sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01),
Jak w księgach IK księgować darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców.
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. musi mieć formę elektroniczną oraz ustrukturyzowaną. Do jego sporządzenia można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną na stronie Ministerstwa Finansów. Należy jednak pamiętać, że aplikacja jest tylko narzędziem do zapisania sprawozdania w strukturze logicznej. Dlatego zanim instytucja kultury zacznie wprowadzać informacje do aplikacji, powinna sprawozdanie finansowe za 2020 r. przygotować w Excelu (plik w formacie xls) albo wygenerować plik ze sprawozdaniem z programu księgowego, którego używa. Do książki zamieszczony jest gotowy do ściągnięcia plik Excel ze sprawozdaniem finansowym.

Dodatkowe informacje

Tytuł

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-399-0

EAN

9788382353990

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków