Praxis Notariat Czynności notarialne,

Notariat. Czynności notarialne to publikacja, która w ujęciu systemowym omawia wszystkie aspekty pracy notariusza – w tym również związane z prowadzeniem kancelarii. Publikacja stanowi nowość na rynku prawniczym.

Połączenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych w publikacji, pomoże w procesie stosowania prawa w praktyce. System wzajemnych odesłań tworzy gotowe do pracy rozwiązania. Liczne przykłady, wskazówki i odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Publikacja pomaga interpretować istniejące przepisy, które w całości lub fragmentach są cytowane, uwzględnia najnowsze orzecznictwo i dorobek doktryny. Ponadto zawiera inne wzory lub fragmenty klauzul, które są niezbędne, aby skutecznie przygotować akt notarialny. Dzięki precyzyjnej strukturze publikacji, Praxis pozwala Czytelnikowi na szybkie odnalezienie konkretnego zagadnienia.

Notariat został podzielony tematycznie na części, które dotyczą m.in.:

notariusza i kancelarii notarialnej (m.in.: status prawny notariusza, jego pozycja w systemie organów ochrony prawnej z notarialną jurysdykcją prewencyjna, zasięg jurysdykcji polskich notariuszy, odpowiedzialność notariusza);
czynności notarialnych (m.in.: ogólne obowiązki notariusza przy czynnościach urzędowych, odmowa dokonania czynności notarialnej; swoiste czynności notarialne);
części ogólnej prawa cywilnego (interpretacja przepisów z zakresu osób, mienia, zawarcia umowy czy terminu i warunku);
reprezentacji stron czynności notarialnych (m.in.: przedstawicielstwo, reprezentacja Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujących cele publiczne, kościelnych osób prawnych czy też spółek prawa handlowego);
prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, hipoteka, posiadanie);
oznaczenia i przeznaczenia nieruchomości (geodezja i kataster, podziały nieruchomości, planowanie przestrzenne);
ograniczeń w obrocie nieruchomościami (nieruchomości rolne i leśne, prawa pierwokupu, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców);
prawa lokalowego (m.in.: odrębna własność lokali, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu;
ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego (m.in.: księgi wieczyste, ich istota oraz budowa, zasady przeprowadzania postępowania wieczystoksięgowego);
zobowiązań (m.in.: zasady ogólne, wielkość dłużników i wierzycieli, umowa przedwstępna, wykonanie zobowiązań; potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, a także omówienie wybranych umów);
prawa rodzinnego (m.in.: małżeński ustrój majątkowy, czynności małżonka wywołujące skutki wobec majątku wspólnego, podział majątku wspólnego, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy też wskazówki dotyczące sporządzania umów alimentacyjnych;
prawa spadkowego (m.in.: dziedziczenie ustawowe, rozporządzenia na wypadek śmierci, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, wykaz inwentarza, poświadczenie dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, zarząd sukcesyjny, dział spadku, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych);
prawa korporacyjnego (dotyczącej tematyki spółek osobowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych czy też akcyjnych, a także wykaz funkcjonujących w Polsce czy Europie rejestrów);
upadłości, restrukturyzacji i problematyki egzekucyjnej (omówiono pojęcia upadłości, restrukturyzacji, notarialnych tytułów egzekucyjnych i czynności notarialnych związanych z postępowaniem egzekucyjnym, np. zbycie przedmiotu w toku egzekucji);
prawa prywatnego międzynarodowego (pojęcie prawa międzynarodowego, budowę i rodzaje norm kolizyjnych czy też główne problemy, jakie wiążą się ze stosowaniem prawa obcego w praktyce notarialnej);
podatków w praktyce notarialnej (m.in.: podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT czy podatki dochodowe, a także przedstawiono schematy podatkowe);
obowiązków notariusza jako instytucji obowiązkowej (uprawnienia i powinności notariusza).

Opis

Notariat. Czynności notarialne to publikacja, która w ujęciu systemowym omawia wszystkie aspekty pracy notariusza – w tym również związane z prowadzeniem kancelarii. Publikacja stanowi nowość na rynku prawniczym.

Połączenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych w publikacji, pomoże w procesie stosowania prawa w praktyce. System wzajemnych odesłań tworzy gotowe do pracy rozwiązania. Liczne przykłady, wskazówki i odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Publikacja pomaga interpretować istniejące przepisy, które w całości lub fragmentach są cytowane, uwzględnia najnowsze orzecznictwo i dorobek doktryny. Ponadto zawiera inne wzory lub fragmenty klauzul, które są niezbędne, aby skutecznie przygotować akt notarialny. Dzięki precyzyjnej strukturze publikacji, Praxis pozwala Czytelnikowi na szybkie odnalezienie konkretnego zagadnienia.

Notariat został podzielony tematycznie na części, które dotyczą m.in.:

notariusza i kancelarii notarialnej (m.in.: status prawny notariusza, jego pozycja w systemie organów ochrony prawnej z notarialną jurysdykcją prewencyjna, zasięg jurysdykcji polskich notariuszy, odpowiedzialność notariusza);
czynności notarialnych (m.in.: ogólne obowiązki notariusza przy czynnościach urzędowych, odmowa dokonania czynności notarialnej; swoiste czynności notarialne);
części ogólnej prawa cywilnego (interpretacja przepisów z zakresu osób, mienia, zawarcia umowy czy terminu i warunku);
reprezentacji stron czynności notarialnych (m.in.: przedstawicielstwo, reprezentacja Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujących cele publiczne, kościelnych osób prawnych czy też spółek prawa handlowego);
prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, hipoteka, posiadanie);
oznaczenia i przeznaczenia nieruchomości (geodezja i kataster, podziały nieruchomości, planowanie przestrzenne);
ograniczeń w obrocie nieruchomościami (nieruchomości rolne i leśne, prawa pierwokupu, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców);
prawa lokalowego (m.in.: odrębna własność lokali, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu;
ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego (m.in.: księgi wieczyste, ich istota oraz budowa, zasady przeprowadzania postępowania wieczystoksięgowego);
zobowiązań (m.in.: zasady ogólne, wielkość dłużników i wierzycieli, umowa przedwstępna, wykonanie zobowiązań; potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, a także omówienie wybranych umów);
prawa rodzinnego (m.in.: małżeński ustrój majątkowy, czynności małżonka wywołujące skutki wobec majątku wspólnego, podział majątku wspólnego, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy też wskazówki dotyczące sporządzania umów alimentacyjnych;
prawa spadkowego (m.in.: dziedziczenie ustawowe, rozporządzenia na wypadek śmierci, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, wykaz inwentarza, poświadczenie dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, zarząd sukcesyjny, dział spadku, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych);
prawa korporacyjnego (dotyczącej tematyki spółek osobowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych czy też akcyjnych, a także wykaz funkcjonujących w Polsce czy Europie rejestrów);
upadłości, restrukturyzacji i problematyki egzekucyjnej (omówiono pojęcia upadłości, restrukturyzacji, notarialnych tytułów egzekucyjnych i czynności notarialnych związanych z postępowaniem egzekucyjnym, np. zbycie przedmiotu w toku egzekucji);
prawa prywatnego międzynarodowego (pojęcie prawa międzynarodowego, budowę i rodzaje norm kolizyjnych czy też główne problemy, jakie wiążą się ze stosowaniem prawa obcego w praktyce notarialnej);
podatków w praktyce notarialnej (m.in.: podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT czy podatki dochodowe, a także przedstawiono schematy podatkowe);
obowiązków notariusza jako instytucji obowiązkowej (uprawnienia i powinności notariusza).

Dodatkowe informacje

Tytuł

Praxis Notariat Czynności notarialne

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8198-524-6

EAN

9788381985246

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków