Zarządzanie wieloma projektami, Sońta-Drączkowska Ewa

W skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej firmy coraz częściej muszą realizować jednocześnie wiele projektów. Stwarza to liczne problemy i wymaga innego podejścia niż realizacja pojedynczego projektu. Autorka, Ewa Sońta-Drączkowska, przedstawiła w książce:
– koncepcje i kierunki rozwoju zarządzania wieloma projektami,
– planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów,
– zarządzanie portfelem projektów,
– zarządzanie wieloma projektami z wykorzystaniem teorii ograniczeń,
– zarządzanie programami projektów,
– elementy wspierające zarządzanie wieloma projektami.


Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, oraz zarządów przedsiębiorstw. Będzie ona również wartościową pozycją dla studentów
zarządzania oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.

Kategoria:

Opis

W skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej firmy coraz częściej muszą realizować jednocześnie wiele projektów. Stwarza to liczne problemy i wymaga innego podejścia niż realizacja pojedynczego projektu. Autorka, Ewa Sońta-Drączkowska, przedstawiła w książce:
– koncepcje i kierunki rozwoju zarządzania wieloma projektami,
– planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów,
– zarządzanie portfelem projektów,
– zarządzanie wieloma projektami z wykorzystaniem teorii ograniczeń,
– zarządzanie programami projektów,
– elementy wspierające zarządzanie wieloma projektami.


Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, oraz zarządów przedsiębiorstw. Będzie ona również wartościową pozycją dla studentów
zarządzania oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Sońta-Drączkowska Ewa

Tytuł

Zarządzanie wieloma projektami

Wydawca

PWE

ISBN

978-83-208-1993-9

EAN

9788320819939

Tematyka

Ekonomia Biznes