Instrumenty finansowe, Szczerbak Monika, Waśkiewicz Ryszard, Wikarczyk Agnieszka

Książka obejmuje zaprezentowanie – na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (ogólnych i szczegółowych) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – zasad klasyfikowania instrumentów finansowych, sposobów określania ich wartości, prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych, wykorzystania instrumentów finansowych w rachunkowości zabezpieczeń, a także sposobów ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego.

Kategoria:

Opis

Książka obejmuje zaprezentowanie – na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (ogólnych i szczegółowych) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – zasad klasyfikowania instrumentów finansowych, sposobów określania ich wartości, prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych, wykorzystania instrumentów finansowych w rachunkowości zabezpieczeń, a także sposobów ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Szczerbak Monika, Waśkiewicz Ryszard, Wikarczyk Agnieszka

Tytuł

Instrumenty finansowe

Wydawca

Difin

ISBN

978-83-8085-633-2

EAN

9788380856332

Tematyka

Ekonomia Biznes