Wiktymologia, Bieńkowska Ewa

Autorka przedstawia w publikacji zagadnienie wiktymologii sensu largo, uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego, a także unijnego. Opracowanie stanowi obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce.
Z monografii dowiesz się m.in. o:
– trybie przesłuchania niektórych małoletnich pokrzywdzonych i niektórych małoletnich świadków,
– trybie przesłuchania i zasadach postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami o charakterze seksualnym,
– cywilnoprawnych instrumentach ochrony interesów ofiar przestępstw,
– postępowaniu wobec niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi,
– przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Opis

Autorka przedstawia w publikacji zagadnienie wiktymologii sensu largo, uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego, a także unijnego. Opracowanie stanowi obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce.
Z monografii dowiesz się m.in. o:
– trybie przesłuchania niektórych małoletnich pokrzywdzonych i niektórych małoletnich świadków,
– trybie przesłuchania i zasadach postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami o charakterze seksualnym,
– cywilnoprawnych instrumentach ochrony interesów ofiar przestępstw,
– postępowaniu wobec niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi,
– przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Bieńkowska Ewa

Tytuł

Wiktymologia

Wydawca

Wolters Kluwer

ISBN

978-83-8124-731-3

EAN

9788381247313

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków