Ustawa o grach hazardowych Komentarz, Skowronek Grzegorz

Kompleksowe omówienie ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
Autor w sposób rzetelny i zrozumiały przedstawia wykładnię tekstu prawnego, a także prezentuje regulacje, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony obywateli, w tym osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu. Opisuje zasady blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen znajdujących się w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

W publikacji przedstawiono następujące zagadnienia:

warunki urządzania gier hazardowych oraz obowiązek szkoleniowy;
ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych;
uzyskiwanie koncesji, zezwoleń, dokonywanie zgłoszeń;
opłaty, podatki od gier, dopłaty;
obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych;
kary pieniężne z tytułu naruszenia przepisów ustawy.
Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

ustawę z 23.1.2020 r o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284), która wskazuje, że wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państw.
Komentarz adresowany jest do teoretyków i praktyków zajmujących się poruszaną tematyką, osób prowadzących działalność w zakresie urządzania gier hazardowych, a także do osób przygotowujących się do zawodu prawniczego.

Opis

Kompleksowe omówienie ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
Autor w sposób rzetelny i zrozumiały przedstawia wykładnię tekstu prawnego, a także prezentuje regulacje, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony obywateli, w tym osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu. Opisuje zasady blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen znajdujących się w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

W publikacji przedstawiono następujące zagadnienia:

warunki urządzania gier hazardowych oraz obowiązek szkoleniowy;
ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych;
uzyskiwanie koncesji, zezwoleń, dokonywanie zgłoszeń;
opłaty, podatki od gier, dopłaty;
obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych;
kary pieniężne z tytułu naruszenia przepisów ustawy.
Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

ustawę z 23.1.2020 r o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284), która wskazuje, że wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państw.
Komentarz adresowany jest do teoretyków i praktyków zajmujących się poruszaną tematyką, osób prowadzących działalność w zakresie urządzania gier hazardowych, a także do osób przygotowujących się do zawodu prawniczego.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Skowronek Grzegorz

Tytuł

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-031-9

EAN

9788382350319

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków