Teoria władzy, Pałecki Krzysztof

Książka K. Pałeckiego składa się z dwóch części: krytycznego przeglądu dotychczas sformułowanych teorii i oryginalnej propozycji autora, czyli normatywizacyjnej teorii władzy. „Obie części przeglądają się zresztą w sobie niczym w systemie luster. Łatwiej zrozumieć powagę, ale i ograniczoność teorii kwestionowanych, jeśli konfrontuje się je ze stanowiskiem akceptowanym i dobrze uzasadnionym”
(z recenzji prof. Józefa Lipca, UJ).

Poglądy na władzę są przez autora zarówno referowane, jak i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin nauki (filozofii, socjologii, politologii, psychologii), praca ta może więc zainteresować badaczy z wielu dyscyplin, a także tych wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć fenomen władzy i poznać, historyczne i współczesne, próby jego opisania.

„Otrzymujemy dzieło stanowiące znaczący przyczynek do dyskusji o istocie władzy, jej cechach charakterystycznych, przejawach, wymiarach, odmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach oraz – co wydaje się szczególnie warte podkreślenia – o sposobach jej badania, uwzględniający nie tylko to, co współczesne nauki humanistyczne i społeczne mają nam w tej mierze do zaoferowania, ale zawierający także oryginalną propozycję sformułowania nowego paradygmatu badań nad zjawiskiem władzy”

(z recenzji prof. Andrzeja Antoszewskiego, UWr).

Opis

Książka K. Pałeckiego składa się z dwóch części: krytycznego przeglądu dotychczas sformułowanych teorii i oryginalnej propozycji autora, czyli normatywizacyjnej teorii władzy. „Obie części przeglądają się zresztą w sobie niczym w systemie luster. Łatwiej zrozumieć powagę, ale i ograniczoność teorii kwestionowanych, jeśli konfrontuje się je ze stanowiskiem akceptowanym i dobrze uzasadnionym”
(z recenzji prof. Józefa Lipca, UJ).

Poglądy na władzę są przez autora zarówno referowane, jak i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin nauki (filozofii, socjologii, politologii, psychologii), praca ta może więc zainteresować badaczy z wielu dyscyplin, a także tych wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć fenomen władzy i poznać, historyczne i współczesne, próby jego opisania.

„Otrzymujemy dzieło stanowiące znaczący przyczynek do dyskusji o istocie władzy, jej cechach charakterystycznych, przejawach, wymiarach, odmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach oraz – co wydaje się szczególnie warte podkreślenia – o sposobach jej badania, uwzględniający nie tylko to, co współczesne nauki humanistyczne i społeczne mają nam w tej mierze do zaoferowania, ale zawierający także oryginalną propozycję sformułowania nowego paradygmatu badań nad zjawiskiem władzy”

(z recenzji prof. Andrzeja Antoszewskiego, UWr).

Dodatkowe informacje

Autorzy

Pałecki Krzysztof

Tytuł

Teoria władzy

Wydawca

Polska Akademia Umiejętności

ISBN

978-83-7676-331-6

EAN

9788376763316

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków