Geografia ekonomiczna,

W podręczniku w sposób kompleksowy opisano zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej. Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w ciekawy sposób przybliżają następujące problemy:
– przyrodnicze, społeczne, kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki,
– rolę poszczególnych sektorów gospodarki, czynniki ich rozwoju i lokalizacji oraz typowe dla tych sektorów struktury przestrzenne,
– typologię i pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw i regionów, jego dynamikę, uwarunkowania i zagrożenia,
– systemowy charakter gospodarki, jej zakorzenienie w jednostkach osadniczych i przestrzennych,
– lokalny, regionalny, krajowy i globalny wymiar gospodarki, jego specyfikę i konsekwencje.
Książka jest pomyślana nie tylko jako podręcznik akademicki do przedmiotu “geografia ekonomiczna”, lecz także jako lektura uzupełniająca dla studiujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym i lokalnym, inwestycjami i nieruchomościami, ochroną środowiska, demografią, kapitałem ludzkim i społecznym.

Kategoria:

Opis

W podręczniku w sposób kompleksowy opisano zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej. Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w ciekawy sposób przybliżają następujące problemy:
– przyrodnicze, społeczne, kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki,
– rolę poszczególnych sektorów gospodarki, czynniki ich rozwoju i lokalizacji oraz typowe dla tych sektorów struktury przestrzenne,
– typologię i pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw i regionów, jego dynamikę, uwarunkowania i zagrożenia,
– systemowy charakter gospodarki, jej zakorzenienie w jednostkach osadniczych i przestrzennych,
– lokalny, regionalny, krajowy i globalny wymiar gospodarki, jego specyfikę i konsekwencje.
Książka jest pomyślana nie tylko jako podręcznik akademicki do przedmiotu “geografia ekonomiczna”, lecz także jako lektura uzupełniająca dla studiujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym i lokalnym, inwestycjami i nieruchomościami, ochroną środowiska, demografią, kapitałem ludzkim i społecznym.

Dodatkowe informacje

Tytuł

Geografia ekonomiczna

Wydawca

Wolters Kluwer

ISBN

978-83-264-8256-4

EAN

9788326482564

Tematyka

Ekonomia Biznes