Dotacje oświatowe, Ciszewski Piotr, Lachiewicz Wojciech, Pawlikowska Agnieszka, Pietrzykowska Daria, Pochopień Grzegorz

Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych.
Poradnik uwzględnia liczne zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019 r. Ponadto należy pamiętać, że z końcem stycznia opublikowano ustawę budżetową na 2021 r. Zatem niedługo wszyscy samorządowcy otrzymają metryczki subwencji oświatowej na 2021 r., a to oznacza konieczność dokonania pierwszej aktualizacji kwoty dotacji (w książce zamieszczono przykłady obliczenia krok po kroku jak należy to prawidłowo zrobić).

W stosunku do poprzedniego wydania książka została wzbogacona o liczne przykłady i schematy ilustrujące zagadnienie:

wyliczenia podstawowej kwoty dotacji – w książce przedstawiono m.in. tabele, które pozwolą uporządkować podstawowe kroki jakie musi wykonać każdy samorządowiec aby prawidłowo przeprowadzić tą czynność (tak aby później wyliczenia tego nie kwestionowała RIO). Przykładowe tabele pozwolą również na prawidłowe udokumentowanie czynności materialno–technicznej jaką jest wyliczenie podstawowej kwoty dotacji;
gotowe przykłady obliczenia dotacji na podstawie metryczki z 2021 r. oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia o podziale subwencji na 2021 r.,
aktualizacji kwoty dotacji (w tym październikowej) – przykłady obliczania miesięcznej wartości dotacji po aktualizacji,
rozliczania dotacji na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
sposoby klasyfikacji wydatku w zakresie dotacji w JST.
Istotnym elementem opracowania jest opis obliczania dotacji według kwoty subwencji przypadającej na jednego ucznia, w tym liczne przykłady wyliczania dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej w podziale na:

kwotę na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę na ucznia niepublicznej małej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę wyliczana na ucznia niepełnosprawnego słabowidzącego małej szkoły w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum dla młodzieży,
kwotę na uczniów oddziałów sportowych,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum w oddziale dwujęzycznym,
kwotę na ucznia niepełnosprawnego z autyzmem dla niepublicznego liceum,
kwotę na ucznia niepublicznego technikum dla młodzieży,
kwotę na ucznia niepublicznej branżowej szkoły I stopnia,
kwotę na ucznia niepublicznej bursy,
kwotę na wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum kształcącego w systemie zaocznym,
kwotę na ucznia publicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie stacjonarnym i zaocznym,
dodatkową kwotę na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego się w trybie zaocznym, który uzyskał świadectwo dojrzałości,
kwotę na ucznia przedszkola specjalnego,
kwotę na ucznia niepełnosprawnego punktu przedszkolnego.

Opis

Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych.
Poradnik uwzględnia liczne zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019 r. Ponadto należy pamiętać, że z końcem stycznia opublikowano ustawę budżetową na 2021 r. Zatem niedługo wszyscy samorządowcy otrzymają metryczki subwencji oświatowej na 2021 r., a to oznacza konieczność dokonania pierwszej aktualizacji kwoty dotacji (w książce zamieszczono przykłady obliczenia krok po kroku jak należy to prawidłowo zrobić).

W stosunku do poprzedniego wydania książka została wzbogacona o liczne przykłady i schematy ilustrujące zagadnienie:

wyliczenia podstawowej kwoty dotacji – w książce przedstawiono m.in. tabele, które pozwolą uporządkować podstawowe kroki jakie musi wykonać każdy samorządowiec aby prawidłowo przeprowadzić tą czynność (tak aby później wyliczenia tego nie kwestionowała RIO). Przykładowe tabele pozwolą również na prawidłowe udokumentowanie czynności materialno–technicznej jaką jest wyliczenie podstawowej kwoty dotacji;
gotowe przykłady obliczenia dotacji na podstawie metryczki z 2021 r. oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia o podziale subwencji na 2021 r.,
aktualizacji kwoty dotacji (w tym październikowej) – przykłady obliczania miesięcznej wartości dotacji po aktualizacji,
rozliczania dotacji na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
sposoby klasyfikacji wydatku w zakresie dotacji w JST.
Istotnym elementem opracowania jest opis obliczania dotacji według kwoty subwencji przypadającej na jednego ucznia, w tym liczne przykłady wyliczania dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej w podziale na:

kwotę na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę na ucznia niepublicznej małej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę wyliczana na ucznia niepełnosprawnego słabowidzącego małej szkoły w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum dla młodzieży,
kwotę na uczniów oddziałów sportowych,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum w oddziale dwujęzycznym,
kwotę na ucznia niepełnosprawnego z autyzmem dla niepublicznego liceum,
kwotę na ucznia niepublicznego technikum dla młodzieży,
kwotę na ucznia niepublicznej branżowej szkoły I stopnia,
kwotę na ucznia niepublicznej bursy,
kwotę na wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum kształcącego w systemie zaocznym,
kwotę na ucznia publicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie stacjonarnym i zaocznym,
dodatkową kwotę na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego się w trybie zaocznym, który uzyskał świadectwo dojrzałości,
kwotę na ucznia przedszkola specjalnego,
kwotę na ucznia niepełnosprawnego punktu przedszkolnego.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Ciszewski Piotr, Lachiewicz Wojciech, Pawlikowska Agnieszka, Pietrzykowska Daria, Pochopień Grzegorz

Tytuł

Dotacje oświatowe

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-421-8

EAN

9788382354218

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków