Biuro zarządzania projektami (PMO), Wyrozębski Paweł

Każda organizacja funkcjonująca w globalnej gospodarce jest zmuszona nieustannie podejmować wyzwania dotyczące m.in. wdrożeń nowych produktów i procesów, aby móc utrzymać się w konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się otoczeniu. Powszechną praktyką staje się więc powoływanie w przedsiębiorstwach jednostek organizacyjnych zarówno planujących, organizujących, jak i nadzorujących realizowane przedsięwzięcia. Aż 71% badanych firm przyznaje, że w swoich strukturach organizacyjnych posiada biuro zarządzania projektami, które obecnie jest jednym z najlepszych narzędzi wdrażania zmian oraz ulepszania i podtrzymywania dotychczasowej działalności.

Do zadań biura zarządzania projektami (Project Management Offce − PMO) należą:
• wspieranie i realizowanie planów strategicznych przedsiębiorstwa;
• utrzymanie kapitału intelektualnego;
• planowanie i nadzór nad wykorzystaniem zasobów;
• koordynacja i centralizacja podległych projektów;
• zarządzanie środowiskiem projektowym, w tym planowanie, standaryzacja i synchronizacja, szkolenia, kontrola;
• doskonalenie praktyk i rezultatów zarządzania projektami;
• likwidacja lub łagodzenie problemów;
• raportowanie projektów do wyższego szczebla zarządzania.

Biuro zarządzania projektami (PMO) to publikacja wypełniająca dotychczasową lukę na polskim rynku wydawniczym. Autor przedstawia aktualny stan wiedzy i najnowsze wyniki badań w zakresie PMO. Znakomitym uzupełnieniem podjętej tematyki są zagadnienia portfela projektów, zarządzania wiedzą projektową oraz dojrzałości biur zarządzania projektami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, uczestników specjalistycznych szkoleń, a także dla praktyków gospodarczych i konsultantów.

Kategoria:

Opis

Każda organizacja funkcjonująca w globalnej gospodarce jest zmuszona nieustannie podejmować wyzwania dotyczące m.in. wdrożeń nowych produktów i procesów, aby móc utrzymać się w konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się otoczeniu. Powszechną praktyką staje się więc powoływanie w przedsiębiorstwach jednostek organizacyjnych zarówno planujących, organizujących, jak i nadzorujących realizowane przedsięwzięcia. Aż 71% badanych firm przyznaje, że w swoich strukturach organizacyjnych posiada biuro zarządzania projektami, które obecnie jest jednym z najlepszych narzędzi wdrażania zmian oraz ulepszania i podtrzymywania dotychczasowej działalności.

Do zadań biura zarządzania projektami (Project Management Offce − PMO) należą:
• wspieranie i realizowanie planów strategicznych przedsiębiorstwa;
• utrzymanie kapitału intelektualnego;
• planowanie i nadzór nad wykorzystaniem zasobów;
• koordynacja i centralizacja podległych projektów;
• zarządzanie środowiskiem projektowym, w tym planowanie, standaryzacja i synchronizacja, szkolenia, kontrola;
• doskonalenie praktyk i rezultatów zarządzania projektami;
• likwidacja lub łagodzenie problemów;
• raportowanie projektów do wyższego szczebla zarządzania.

Biuro zarządzania projektami (PMO) to publikacja wypełniająca dotychczasową lukę na polskim rynku wydawniczym. Autor przedstawia aktualny stan wiedzy i najnowsze wyniki badań w zakresie PMO. Znakomitym uzupełnieniem podjętej tematyki są zagadnienia portfela projektów, zarządzania wiedzą projektową oraz dojrzałości biur zarządzania projektami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, uczestników specjalistycznych szkoleń, a także dla praktyków gospodarczych i konsultantów.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Wyrozębski Paweł

Tytuł

Biuro zarządzania projektami (PMO)

Wydawca

PWE

ISBN

978-83-208-2331-8

EAN

9788320823318

Tematyka

Ekonomia Biznes