Krajowy System Innowacji 2.0, Świadek Arkadiusz

Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat.

Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018.

Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki.

Kategoria:

Opis

Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat.

Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018.

Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Świadek Arkadiusz

Tytuł

Krajowy System Innowacji 2.0

Wydawca

CeDeWu

ISBN

978-83-8102-429-7

EAN

9788381024297

Tematyka

Ekonomia Biznes