Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Komentarz, Kłoda Mariusz T., Sikorska-Lewandowska Aleksandra

Pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1100).
Zasadniczym celem komentowanej ustawy jest poprawa rynku mieszkaniowego w Polsce. Uchwalając tę ustawę przyjęto, że do takiej poprawy powinny przyczynić się zwiększenie podaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa „niedrogich mieszkań” na wynajem.

W pozycji w sposób praktyczny omówiono przepisy ustawy w ich aktualnej wersji, z ujęciem najnowszych zmian z 2021 r. wprowadzonych przez ustawę z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która dotyczy wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, której adresatem będzie m.in. Krajowy Zasób Nieruchomości. Nowelizacja ta proponuje przede wszystkim rozszerzenie możliwości działań podejmowanych przez KZN w ramach gospodarowania Zasobem o możliwość tworzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz przystępowania do istniejących społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego. Większość zmian odnoszących się do ustawy o KZN ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, których praktyczne stosowanie powodowało utrudnienia KZN w realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych (m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, z którymi KZN może podejmować współpracę).

Komentarz uwzględnia aktualny dorobek doktryny i judykatury dotyczący przedmiotowych zagadnień.

Celem publikacji jest rozwianie wątpliwości rodzących się na tle wykładni, w szczególności, że ustawa zawiera zlepek rozwiązań prawnych z różnych dziedzin prawa. Jej wejście w życie wymusiło nowelizację kilkunastu innych ustaw, w tym ustawy o własności lokali, ustawy – Prawo budowlane i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prezentowana publikacja omawia zagadnienia dotyczące:

przepisów ogólnych (m.in. zakres przedmiotowy, nieruchomości tworzące Zasób Nieruchomości, objaśnienie pojęć),
Krajowego Zasobu Nieruchomości (m.in. zadania Krajowego Zasobu Nieruchomości, forma organizacyjna Krajowego Nadzoru Nieruchomości, zadania analityczne),
organów Krajowego Zasobu Nieruchomości (m.in. nadzór nad działalnością KZN, skład Rady Nadzorczej, nabór na stanowisko prezesa KZN),
gospodarki finansowania KZN (m.in. roczny plan finansowy, audyt sprawozdań finansowych KZN, zdolność do zaciągania kredytów i pożyczek),
gospodarowania nieruchomościami (mi.in. przetarg, tryb przetargowy, nieodpłatne przekazanie nieruchomości, zakres umowy spółki celowej),
kontroli (m.in. zakres kontroli prezesa KZN, organów nadzoru budowalnego, obowiązki informacyjne o postępie prac),
przepisów dostosowujących, przejściowych i końcowych (m.in. utworzenie KZN, pełnomocnik do spraw KZN, środki na pokrycie wyposażenia KZN).
Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy. Publikacja może okazać się również przydatna dla studentów prawa oraz urzędników administracji rządowej, samorządowej i instytucji centralnych.

Opis

Pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1100).
Zasadniczym celem komentowanej ustawy jest poprawa rynku mieszkaniowego w Polsce. Uchwalając tę ustawę przyjęto, że do takiej poprawy powinny przyczynić się zwiększenie podaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa „niedrogich mieszkań” na wynajem.

W pozycji w sposób praktyczny omówiono przepisy ustawy w ich aktualnej wersji, z ujęciem najnowszych zmian z 2021 r. wprowadzonych przez ustawę z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która dotyczy wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, której adresatem będzie m.in. Krajowy Zasób Nieruchomości. Nowelizacja ta proponuje przede wszystkim rozszerzenie możliwości działań podejmowanych przez KZN w ramach gospodarowania Zasobem o możliwość tworzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz przystępowania do istniejących społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego. Większość zmian odnoszących się do ustawy o KZN ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, których praktyczne stosowanie powodowało utrudnienia KZN w realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych (m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, z którymi KZN może podejmować współpracę).

Komentarz uwzględnia aktualny dorobek doktryny i judykatury dotyczący przedmiotowych zagadnień.

Celem publikacji jest rozwianie wątpliwości rodzących się na tle wykładni, w szczególności, że ustawa zawiera zlepek rozwiązań prawnych z różnych dziedzin prawa. Jej wejście w życie wymusiło nowelizację kilkunastu innych ustaw, w tym ustawy o własności lokali, ustawy – Prawo budowlane i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prezentowana publikacja omawia zagadnienia dotyczące:

przepisów ogólnych (m.in. zakres przedmiotowy, nieruchomości tworzące Zasób Nieruchomości, objaśnienie pojęć),
Krajowego Zasobu Nieruchomości (m.in. zadania Krajowego Zasobu Nieruchomości, forma organizacyjna Krajowego Nadzoru Nieruchomości, zadania analityczne),
organów Krajowego Zasobu Nieruchomości (m.in. nadzór nad działalnością KZN, skład Rady Nadzorczej, nabór na stanowisko prezesa KZN),
gospodarki finansowania KZN (m.in. roczny plan finansowy, audyt sprawozdań finansowych KZN, zdolność do zaciągania kredytów i pożyczek),
gospodarowania nieruchomościami (mi.in. przetarg, tryb przetargowy, nieodpłatne przekazanie nieruchomości, zakres umowy spółki celowej),
kontroli (m.in. zakres kontroli prezesa KZN, organów nadzoru budowalnego, obowiązki informacyjne o postępie prac),
przepisów dostosowujących, przejściowych i końcowych (m.in. utworzenie KZN, pełnomocnik do spraw KZN, środki na pokrycie wyposażenia KZN).
Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy. Publikacja może okazać się również przydatna dla studentów prawa oraz urzędników administracji rządowej, samorządowej i instytucji centralnych.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Kłoda Mariusz T., Sikorska-Lewandowska Aleksandra

Tytuł

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Komentarz

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-292-4

EAN

9788382352924

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków