Tajniki Kubernetes, Gigi Sayfan

Rozwijaj umiejętności orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budować, uruchamiać, zabezpieczać i monitorować wielkoskalowe aplikacje rozproszone
To wydanie Tajników Kubernetes zostało uzupełnione o najnowsze narzędzia i kod oraz najświeższe funkcje Kubernetes 1.18. Książka koncentruje się na pogłębianiu znajomości złożonych koncepcji i najlepszych praktyk, pomagając w opanowaniu umiejętności projektowania i wdrażania wielkich klastrów Kubernetes w rozmaitych platformach chmurowych.
Czytelnik pozna techniki uruchamiania w Kubernetes złożonych, stanowych mikrousług, włącznie z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak horyzontalne skalowanie podów, aktualizacje kroczące, przydziały zasobów czy trwała pamięć masowa. Dzięki dwóm nowym rozdziałach zdobędzie wiedzę na temat przetwarzania bezserwerowego i siatek usług.
W trakcie lektury Czytelnik pozna różne opcje konfigurowania sieci i nauczy się, jak dobierać, uruchamiać i rozwiązywać problemy z wtyczkami sieciowych Kubernetes poprzez rzeczywiste przykłady zastosowań. Opanuje również mechanizmy tworzenia niestandardowych zasobów i ich stosowanie w automatyzacji i obsłudze aplikacji.
Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w książce Czytelnik awansuje do poziomu zaawansowanego profesjonalisty Kubernetes.
Dzięki tej książce można:
Opanować podstawy architektury i projektu Kubernetes
Budować i uruchamiać w Kubernetes aplikacje z pamięcią stanu i złożone mikrousługi
Opanować posługiwanie się takimi narzędziami, jak Kubectl, sekretami i Helm do zarządzania zasobami i pamięcią masową
Opanować rozwiązania sieciowe Kubernetes wraz z opcjami równoważenia obciążeń
Osiągać wysoką dostępność klastrów Kubernetes
Usprawniać możliwości monitorowania Kubernetes dzięki takim narzędziom, jak Prometheus, Grafana i Jaeger
Rozszerzać możliwości Kubernetes poprzez Kubernetes API, wtyczki i webhooki

Kategoria:

Opis

Rozwijaj umiejętności orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budować, uruchamiać, zabezpieczać i monitorować wielkoskalowe aplikacje rozproszone
To wydanie Tajników Kubernetes zostało uzupełnione o najnowsze narzędzia i kod oraz najświeższe funkcje Kubernetes 1.18. Książka koncentruje się na pogłębianiu znajomości złożonych koncepcji i najlepszych praktyk, pomagając w opanowaniu umiejętności projektowania i wdrażania wielkich klastrów Kubernetes w rozmaitych platformach chmurowych.
Czytelnik pozna techniki uruchamiania w Kubernetes złożonych, stanowych mikrousług, włącznie z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak horyzontalne skalowanie podów, aktualizacje kroczące, przydziały zasobów czy trwała pamięć masowa. Dzięki dwóm nowym rozdziałach zdobędzie wiedzę na temat przetwarzania bezserwerowego i siatek usług.
W trakcie lektury Czytelnik pozna różne opcje konfigurowania sieci i nauczy się, jak dobierać, uruchamiać i rozwiązywać problemy z wtyczkami sieciowych Kubernetes poprzez rzeczywiste przykłady zastosowań. Opanuje również mechanizmy tworzenia niestandardowych zasobów i ich stosowanie w automatyzacji i obsłudze aplikacji.
Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w książce Czytelnik awansuje do poziomu zaawansowanego profesjonalisty Kubernetes.
Dzięki tej książce można:
Opanować podstawy architektury i projektu Kubernetes
Budować i uruchamiać w Kubernetes aplikacje z pamięcią stanu i złożone mikrousługi
Opanować posługiwanie się takimi narzędziami, jak Kubectl, sekretami i Helm do zarządzania zasobami i pamięcią masową
Opanować rozwiązania sieciowe Kubernetes wraz z opcjami równoważenia obciążeń
Osiągać wysoką dostępność klastrów Kubernetes
Usprawniać możliwości monitorowania Kubernetes dzięki takim narzędziom, jak Prometheus, Grafana i Jaeger
Rozszerzać możliwości Kubernetes poprzez Kubernetes API, wtyczki i webhooki

Dodatkowe informacje

Autorzy

Gigi Sayfan

Tytuł

Tajniki Kubernetes

Wydawca

Promise

ISBN

978-83-7541-450-9

EAN

9788375414509

Tematyka

Informatyka