Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy,

Problematyka zawarta w niniejszej publikacji została usytuowana w przestrzeni wielowymiarowej i bardzo zróżnicowanej. Perspektywy i uwarunkowania społeczno-edukacyjnego potencjału szkoły oraz nieustannie transformującego się rynku pracy zostały ujęte w kilka kluczowych obszarów analizy, to znaczy: ucznia, nauczyciela, szkoły, systemu wsparcia pedagogicznego, rynku pracy oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Autorzy tekstów zawartych w niniejszym opracowaniu podejmują ważne zagadnienia z perspektywy teoretycznej i badawczej oraz poszukują odpowiadających im implikacji w zakresie specyfiki funkcjonowania współczesnej szkoły i jej powiązań z rynkiem pracy. Autorzy ukazują różne perspektywy niekiedy tych samych zagadnień i problemów, niejako toczą ze sobą dyskusję. Czytelnik dzięki temu także może się do niej włączyć i formułować własne tezy i uogólnienia.

Kategoria:

Opis

Problematyka zawarta w niniejszej publikacji została usytuowana w przestrzeni wielowymiarowej i bardzo zróżnicowanej. Perspektywy i uwarunkowania społeczno-edukacyjnego potencjału szkoły oraz nieustannie transformującego się rynku pracy zostały ujęte w kilka kluczowych obszarów analizy, to znaczy: ucznia, nauczyciela, szkoły, systemu wsparcia pedagogicznego, rynku pracy oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Autorzy tekstów zawartych w niniejszym opracowaniu podejmują ważne zagadnienia z perspektywy teoretycznej i badawczej oraz poszukują odpowiadających im implikacji w zakresie specyfiki funkcjonowania współczesnej szkoły i jej powiązań z rynkiem pracy. Autorzy ukazują różne perspektywy niekiedy tych samych zagadnień i problemów, niejako toczą ze sobą dyskusję. Czytelnik dzięki temu także może się do niej włączyć i formułować własne tezy i uogólnienia.

Dodatkowe informacje

Tytuł

Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe UAM

ISBN

978-83-232-3827-0

EAN

9788323238270

Tematyka

Psychologia