Prawo rzeczowe Zarys wykładu, Brzozowski Adam, Kocot Wojciech J., Opalski Wiesław

W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego:
– własność,
– użytkowanie wieczyste,
– ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności – zastaw, hipotekę),
– problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.
Opracowanie zostało podzielone na części, rozdziały i paragrafy. Układ oraz kolejność omawianych zagadnień oparto na tradycyjnej systematyce prawa rzeczowego.

W celu ułatwienia nauki wprowadzono piktogramy wskazujące na rodzaj i znaczenie informacji oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie poszukiwanych pojęć ze skorowidza. Dla usprawnienia nauki wprowadzono pogrubienia w celu zaznaczenia istotnej terminologii prawa rzeczowego.

Opis

W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego:
– własność,
– użytkowanie wieczyste,
– ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności – zastaw, hipotekę),
– problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.
Opracowanie zostało podzielone na części, rozdziały i paragrafy. Układ oraz kolejność omawianych zagadnień oparto na tradycyjnej systematyce prawa rzeczowego.

W celu ułatwienia nauki wprowadzono piktogramy wskazujące na rodzaj i znaczenie informacji oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie poszukiwanych pojęć ze skorowidza. Dla usprawnienia nauki wprowadzono pogrubienia w celu zaznaczenia istotnej terminologii prawa rzeczowego.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Brzozowski Adam, Kocot Wojciech J., Opalski Wiesław

Tytuł

Prawo rzeczowe Zarys wykładu

Wydawca

Wolters Kluwer

ISBN

978-83-8223-457-2

EAN

9788382234572

Tematyka

Prawo Podręczniki akademickie