Metodyka sporządzania pism procesowych

W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych.

Opracowanie omawia najnowsze zmiany dotyczące m.in.:
– wprowadzenia wzorów formularzy uzasadnień wyroków sądu pierwszej instancji, w których sąd będzie zobowiązany m.in. do odniesienia się do dowodów,
– odstąpienia od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka,
– wysokości opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
– złożenia przez świadka zeznania na piśmie,
– dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu.

Opis

W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych.

Opracowanie omawia najnowsze zmiany dotyczące m.in.:
– wprowadzenia wzorów formularzy uzasadnień wyroków sądu pierwszej instancji, w których sąd będzie zobowiązany m.in. do odniesienia się do dowodów,
– odstąpienia od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka,
– wysokości opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
– złożenia przez świadka zeznania na piśmie,
– dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu.

Dodatkowe informacje

Autor

Aleksandra Cempura, Anna Kosolik

Tytuł

Metodyka sporządzania pism procesowych

Wydawca

Wolters Kluwer

Data premiery

2020

Kategoria

Podręcznik