Łączy nas Gdańsk Gdańsk wielu kultur, Praca zbiorowa

Letni cykl warsztatów dla dzieci „Wakacje w IKM. Gdańsk różnorodny kulturowo” stawiał sobie za cel pokazanie najmłodszym mieszkańcom związków Gdańska z innymi krajami, a także przybliżenie ich tradycji i kultury. Młodzież poznawała podstawy języka i uczyła się kilku popularnych zwrotów, historii i kultury. Podczas spacerów odnajdywali ślady, jakie inne narody, religie i kultury pozostawiły w przestrzeni miasta. Każde ze spotkań przygotowywane i prowadzone było przez znawców i wielbicieli krajów i kultur, o których była mowa.
Postanowiliśmy poszerzyć ulotny w swej istocie projekt o wydawnictwo, w którym te same osoby, które stały się przewodnikami dla dzieci, opowiedziały o swoich odkryciach także dorosłym. W rezultacie powstał zbiór dwunastu tekstów o obecności w mieście nad Motławą różnych społeczności, o śladach różnych narodów, religii i kultur, a także o związkach Gdańska z krajami, z których te społeczności się wywodzą opowiada Joanna Raftopulos z Instytutu Kultury Miejskiej.  
 W publikacji „Łączy nas Gdańsk. Gdańsk wielu kultur” znajdziemy następujące eseje:  
Anglia, Jan Szkudliński 
W poszukiwaniu francuskich śladów w Gdańsku, Anna Perz 
Żydzi gdańscy, Monika Baharycz 
Kaszubskie oblicze Gdańska, Beata Jankowska 
Gdański rezerwat tożsamości, Marta Szagżdowicz 
Na co zwracają uwagę Niderlandczycy i Flamandowie podczas spaceru po Gdańsku, Anna Kotuła 
Zakotwiczeni w Gdańsku. Ormianie nad Motławą, Marta Szagżdowicz 
Gdańskie dole i niedole Rosjan, Krzysztof Kucharski 
Gdańsk w szkocką kratę. Kupcy i najemcy nad Motławą, Michał Ślubowski 
Między wojnami, Krzysztof Kucharski 
Ukraińcy i Gdańsk, Vlada Honcharenko 
Ślady kultury włoskiej w Gdańsku, Olga Radziejewicz 

Kategoria:

Opis

Letni cykl warsztatów dla dzieci „Wakacje w IKM. Gdańsk różnorodny kulturowo” stawiał sobie za cel pokazanie najmłodszym mieszkańcom związków Gdańska z innymi krajami, a także przybliżenie ich tradycji i kultury. Młodzież poznawała podstawy języka i uczyła się kilku popularnych zwrotów, historii i kultury. Podczas spacerów odnajdywali ślady, jakie inne narody, religie i kultury pozostawiły w przestrzeni miasta. Każde ze spotkań przygotowywane i prowadzone było przez znawców i wielbicieli krajów i kultur, o których była mowa.
Postanowiliśmy poszerzyć ulotny w swej istocie projekt o wydawnictwo, w którym te same osoby, które stały się przewodnikami dla dzieci, opowiedziały o swoich odkryciach także dorosłym. W rezultacie powstał zbiór dwunastu tekstów o obecności w mieście nad Motławą różnych społeczności, o śladach różnych narodów, religii i kultur, a także o związkach Gdańska z krajami, z których te społeczności się wywodzą opowiada Joanna Raftopulos z Instytutu Kultury Miejskiej.  
 W publikacji „Łączy nas Gdańsk. Gdańsk wielu kultur” znajdziemy następujące eseje:  
Anglia, Jan Szkudliński 
W poszukiwaniu francuskich śladów w Gdańsku, Anna Perz 
Żydzi gdańscy, Monika Baharycz 
Kaszubskie oblicze Gdańska, Beata Jankowska 
Gdański rezerwat tożsamości, Marta Szagżdowicz 
Na co zwracają uwagę Niderlandczycy i Flamandowie podczas spaceru po Gdańsku, Anna Kotuła 
Zakotwiczeni w Gdańsku. Ormianie nad Motławą, Marta Szagżdowicz 
Gdańskie dole i niedole Rosjan, Krzysztof Kucharski 
Gdańsk w szkocką kratę. Kupcy i najemcy nad Motławą, Michał Ślubowski 
Między wojnami, Krzysztof Kucharski 
Ukraińcy i Gdańsk, Vlada Honcharenko 
Ślady kultury włoskiej w Gdańsku, Olga Radziejewicz 

Dodatkowe informacje

Autorzy

Praca zbiorowa

Tytuł

Łączy nas Gdańsk Gdańsk wielu kultur

Wydawca

Instytut Kultury Miejskiej

ISBN

978-83-66003-70-5

EAN

9788366003705

Tematyka

Kultura