Dokumentacja pracownicza 2021, Mroczkowska Renata, Potocka Patrycja

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami.

Zalety publikacji:
-opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369);
-jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych;
-pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne;
-opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych;
-ponad 340 wzorów z instruktażowym komentarzem, który ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku;
-wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym; plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. – uwzględnia ważne dla kadrowców zagadnienia, w tym takie, jak:
-praca zdalna – nowa forma świadczenia pracy w trakcie pandemii – omówienie nowych zasad wprowadzonych specustawą o COVID-19, nowe wzory dokumentów;
-zdalne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – omówienie możliwości dla pracodawcy;
-wprowadzenie obowiązku rejestracji każdej umowy o dzieło w ZUS – zasady dokonywania zgłoszeń;
-zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich – nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów;
-zmiany związane z epidemią COVID-19, w tym m.in.:
*zasady doręczania dokumentów w okresie pandemii,
*wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników – zmiany w okresie pandemii,
*terminy i zasady przeprowadzania szkoleń bhp,
*specjalne zasady postępowania wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii;
-rekrutacja on-line – procedury, analiza stanu prawnego, wskazówki praktyczne;
-nowe interpretacje, stanowiska urzędowe, praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej według nowych zasad – komentarze, przykłady.

Opis

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami.

Zalety publikacji:
-opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369);
-jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych;
-pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne;
-opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych;
-ponad 340 wzorów z instruktażowym komentarzem, który ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku;
-wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym; plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. – uwzględnia ważne dla kadrowców zagadnienia, w tym takie, jak:
-praca zdalna – nowa forma świadczenia pracy w trakcie pandemii – omówienie nowych zasad wprowadzonych specustawą o COVID-19, nowe wzory dokumentów;
-zdalne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – omówienie możliwości dla pracodawcy;
-wprowadzenie obowiązku rejestracji każdej umowy o dzieło w ZUS – zasady dokonywania zgłoszeń;
-zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich – nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów;
-zmiany związane z epidemią COVID-19, w tym m.in.:
*zasady doręczania dokumentów w okresie pandemii,
*wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników – zmiany w okresie pandemii,
*terminy i zasady przeprowadzania szkoleń bhp,
*specjalne zasady postępowania wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii;
-rekrutacja on-line – procedury, analiza stanu prawnego, wskazówki praktyczne;
-nowe interpretacje, stanowiska urzędowe, praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej według nowych zasad – komentarze, przykłady.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Mroczkowska Renata, Potocka Patrycja

Tytuł

Dokumentacja pracownicza 2021

Wydawca

ODDK

ISBN

978-83-7804-756-8

EAN

9788378047568

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków