Dariusz Fabianowski, Geometria wykreślna w zadaniach

Opis

“Geometria wykreślna w zadaniach” ma na celu pobudzenie i rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz naukę rozwiązywania zadań metodą wykreślną. Przyjęta przez Autora struktura Geometrii wykreślnej w zadaniach jest korzystna z dydaktycznego punktu widzenia, z pewnością jednak nie jest jedyną możliwą.

“Geometria wykreślna w zadaniach” składa się z czterech rozdziałów, z których każdy poświęcono innej metodzie odwzorowania. Rozdział pierwszy poświęcono rzutom Monge’a, drugi – rzutowi cechowanemu, trzeci – aksonometrii, a czwarty – perspektywie stosowanej. Rzuty Monge’a są podstawowym systemem odwzorowania stosowanym w projektach technicznych, znajomość rzutu cechowanego jest niezbędna do prac na podkładach geodezyjnych, aksonometria często służy do zobrazowania detalu, a perspektywa – do wizualizacji projektów.

Dodatkowe informacje

Autor

Dariusz Fabianowski

Tytuł

Geometria wykreślna w zadaniach

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Kategoria

Podręcznik